ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวัดผลแบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหาเพียงเพื่อนำมาสอบ หลักสูตรฐานสมรรถนะยังเป็นระบบการศึกษาที่สนับสนุนให้นักเรียนได้ค้นหาความชอบ ความถนัด และตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ และจะนำมาใช้แทนที่หลักสูตรปัจจุบันในอนาคต

เรียนรู้เรื่อง ทำไมต้องสมรรถนะ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Education) จะเน้นให้ผู้เรียนเกิด “การลงมือทำ” และประเมินผลจาก “พฤติกรรม” ที่สังเกตเห็นได้ของผู้เรียน ซึ่งการศึกษารูปแบบเดิมไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในโลกแห่งความเป็นจริง จึงเกิดการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะขึ้นมาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน ทั้งความรู้ ทักษะ จนสามารถแสดงออกได้อย่างเชี่ยวชาญ

Learning Outcomes

ทำไมต้องสมรรถนะ

สมรรถนะ VS ทักษะ

ทำความรู้จัก 6 สมรรถนะหลัก ตามกระทรวง

แนวทางการประเมินผลแบบสมรรถนะ

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

21.02.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ทำไมต้องสมรรถนะ

ทำไมต้องสมรรถนะ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ทำไมต้องสมรรถนะ
สมรรถนะ VS ทักษะ

สมรรถนะ VS ทักษะ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สมรรถนะ VS ทักษะ
ทำความรู้จัก 6 สมรรถนะหลัก

ทำความรู้จัก 6 สมรรถนะหลัก

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ทำความรู้จัก 6 สมรรถนะหลัก
แนวทางการประเมินผลแบบสมรรถนะ

แนวทางการประเมินผลแบบสมรรถนะ