Up Level การสอน เสริมเครื่องมือการประเมินผลด้วย Google Workspace & Starfish class

Starfish Labz
Starfish Labz 360 views • 16 วันที่แล้ว
Up Level การสอน เสริมเครื่องมือการประเมินผลด้วย Google Workspace & Starfish class

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้คนเราจำเป็นต้องเรียนรู้และใช้ทักษะใหม่ ๆ ในการศึกษาหาความรู้ เพื่อให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น จากการประยุกต์ใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ในการยกระดับการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Up Level การสอน ด้วย Google Workspace & Starfish class  

Google Workspace เป็นเครื่องมือยกระดับการศึกษาที่ประกอบไปด้วยแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการสอน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับการเรียนรู้ด้วย Google Workspace for Education อาทิเช่น 

1.Google Lens ระบบค้นหาด้วยรูปภาพโดยใช้ AI ประมวลผลสิ่งที่อยู่บนภาพและแปลงภาพให้เป็นข้อมูลต่าง ๆ ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือข้อมูลของสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวัน การแปลภาษาได้มากกว่า 100 ภาษา การค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันหรือค้นหาร้านอร่อยที่อยู่ใกล้ที่สุด ตัวช่วยทำการบ้านในฝันของนักเรียน เพียงแค่ถ่ายภาพ และกดค้นหา ระบบก็สามารถตอบโจทย์สิ่งที่ต้องการได้

2.Google Earth เป็นเครื่องมือที่ให้บริการดูข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมพร้อมทั้งแผนที่เส้นทางในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาและสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันทั้งด้านภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของโลก ด้วยความพิเศษของโปรแกรมที่สามารถชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้อีกด้วย

3.Be internet Awesome หลักสูตรความปลอดภัย และการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัล ปรับปรุง มกราคม 2566 ประกอบไปด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ช่วยให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียนได้เข้าใจทัศนคติที่ดีในการทำกิจกรรมบนโลกออนไลน์ เข้าใจเรื่องความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ รู้เท่าทัน และระมัดระวังมากขึ้นเมื่อใช้อินเทอร์เน็ต อีกทั้งช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในโลกออนไลน์ และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

4.Google Arts and culture เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสำรวจ และให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ พร้อมกับเยี่ยมชมศิลปะทุกประเภท ทั้งรูปถ่ายพร้อมรูปต้นฉบับ วิดีโอแบบ 360 องศา พร้อมเสียงบรรยายประกอบเยี่ยมชมสถานที่นั้น ๆ

5.Google Doc เป็นบริการออนไลน์ในการจัดการเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง แก้ไขหรือเปิดอ่านเอกสาร การพิมพ์งาน การทำสไลด์เพื่อนำเสนองานสำคัญหรือการจัดการเอกสารแบบ Spreadsheets โดยเอกสารนั้นจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google นอกจากนี้ยังสามารถแชร์เอกสารเพื่อแก้ไขข้อมูลร่วมกันได้

Starfish Class แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือสำหรับการวัดประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน และประเมินทักษะสมรรถนะที่หลากหลายของผู้เรียน เหมาะสมต่อความหลากหลายในการใช้งานของวิชาต่าง ๆ ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายเพียงแค่ลงทะเบียน และสร้างห้องเรียนออนไลน์ เพิ่มรายชื่อนักเรียน ทักษะการประเมินที่ต้องการ การรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน ซึ่งครูสามารถเลือกประเมินให้สอดคล้องกับเป้าหมายในเนื้อหาการเรียนรู้นั้น ๆ ทั้งนี้ ครูยังสามารถเพิ่มทักษะที่ต้องการในด้านอื่น ๆ ได้ รวมถึงการเก็บหลักฐานการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบของรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เอกสาร นอกจากนี้ ยังสามารถให้เพื่อครูร่วมประเมินนักเรียนได้ เพื่อช่วยยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เห็นได้ว่า แพลตฟอร์มออนไลน์สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเสริมหนึ่งสำหรับการจัดการเรียนการสอน ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ อีกทั้งยังสามารถช่วยในการวัดประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

AR เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มาก ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR

ผู้ที่สนใจในการสร้างเนื้อหาดิจิทัล และต้องการใช้ AR เพื่อเพิ่มมิติใหม่กับผลงานของตัวเอง โดยเฉพาะคุณครูอาจารย์ที่ต้องการสร้าง ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5727 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
221 views • 1 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
46 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
4434 views • 8 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”