5 แอปพลิเคชันช่วยคุณครูประเมินสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Starfish Labz
Starfish Labz 13719 views • 1 ปีที่แล้ว
5 แอปพลิเคชันช่วยคุณครูประเมินสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะยุคไหน ๆ การประเมินผลก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเรียนการสอน เพราะทำให้เราสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนกำลังอยู่ในจุดใด ตรวจสอบได้ว่าการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนั้น ๆ มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และทำให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาการสอนได้อีกด้วย

โดยในปัจจุบันก็มีแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาเกิดขึ้นมากมาย และมีแอปพลิเคชันสำหรับประเมินผลการเรียนสำหรับครูโดยเฉพาะ โดยแต่ละแอปพลิเคชันก็มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป โดยในวันนี้ เราได้เลือก 5 แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยคุณครูประเมิน สมรรถนะของผู้เรียน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพมาแนะนำทุกคนกันค่ะ

1.Plickers

Plickers เป็น แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา ที่ครูหลายล้านคนทั่วโลกใช้เพื่อประเมินและรวบรวมผลของนักเรียน เก็บข้อมูลนักเรียน หรือใช้เป็นกิจกรรมเกมสำหรับการเรียนการสอน  ในห้องเรียนก็ได้เช่นกัน Plickers ยังสนับสนุนการทำกิจกรรมแบบ Active Learning เพราะสามารถประยุกต์การใช้งานในห้องเรียนได้อย่างหลากหลาย เช่น การเช็คชื่อหน้าชั้นเรียน แบบสอบถาม โพลล์ หรือเกม เป็นต้น

แอปพลิเคชัน Plickers ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงระบบทางการศึกษาผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีของ Plickers ก็สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ และยังสามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกด้วย นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน Plickers ยังเปิดให้ใช้งานได้ฟรี โดยถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ครูสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ ตามความต้องการที่ปรับให้เหมาะกับตารางการสอนของตนเองได้

2.Kahoot!

แอปพลิเคชันต่อมา เชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้จักกันดี เพราะถูกนำมาใช้เพื่อการเรียนรู้และสันทนาการในหลาย ๆ ห้องเรียน Kahoot! เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้การทดสอบแบบควิซ (Quiz) โดยถูกออกแบบมาให้มีลักษณะเหมือนกับการเล่นเกม โดย Kahoot! นั้น สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือ แอปประเมินสำหรับครู โดยสามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดการแข่งขันอย่างสนุกสนานได้ เหมาะสำหรับชั้นเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ทั้งการเรียนรู้แบบดิจิทัลและในห้องเรียน  ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างแบบทดสอบขึ้นใหม่ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาในห้องเรียนได้ นอกจากนี้ เนื้อหาของแบบทดสอบบน Kahoot! อื่น ๆ มีการจัดหมวดหมู่ไว้หลายประเภท ทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายการสอนให้เหมาะสมกับอายุ หรือเนื้อหาเฉพาะความสามารถได้ง่ายขึ้น ช่วยให้เข้าถึงนักเรียนในหลายระดับอีกด้วย

3.Quizizz

Quizizz เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ ที่มีเครื่องมือมากมายที่จะทำให้ห้องเรียนสนุกสนาน มีการโต้ตอบ และมีส่วนร่วมของผู้เรียน เหมาะสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ กับการทำข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือจัดกิจกรรมการสอบแบบเกม เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนได้ โดยครูสามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์ได้ฟรี และให้นักเรียนทำข้อสอบ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยผู้เรียนจะทราบผลทันทีหลังจากทำข้อสอบเสร็จ ในขณะเดียวกัน ผู้สอนก็จะได้รับรายงานผลการสอบที่บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

4.Starfish Class

Starfish Class เป็นแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้สอนวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน ประเมินทักษะ สมรรถนะของผู้เรียน แต่ละคนโดยแอปพลิเคชัน Starfish Class มีความเหมาะสมต่อความหลากหลายในการใช้งาน เพราะตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในศตวรรษที่ 21 ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ง่าย เพียงแค่ลงทะเบียน สร้างห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มรายชื่อนักเรียน ก็สามารถใช้งานได้แล้ว นอกจากนี้ ยังสามารถระบุทักษะการประเมินที่ต้องการ โดยมีตัวช่วยเป็นการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนอีกด้วย โดยครูสามารถเลือกประเมินให้สอดคล้องกับเป้าหมายในเนื้อหาการเรียนรู้  นั้น ๆ และสามารถเพิ่มทักษะที่ต้องการในด้านอื่น ๆ ได้ โดยสามารถใช้เกณฑ์การให้คะแนน แบบ Scoring Rubric รวมถึงการเก็บหลักฐานการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบของรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เอกสาร และยังสามารถส่งให้เพื่อนครูร่วมประเมินนักเรียนได้อีกด้วย เพื่อช่วยยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการรายงานการประเมินผล สามารถดูรายงานของเด็กได้ทั้งรายบุคคลและรายห้องเรียน อีกทั้งยังสามารถรายงานผลแบบ Digital Portfolio ทั้งในรูปแบบของ Excel และ PDF ได้ ถือได้ว่า Starfish Class เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ได้อย่างรอบด้านและลึกซึ้งหากใครสนใจทดลองใช้สามารถเข้าไปใช้งานกันได้ฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้งาน สามารถใช้งาน Starfish Class ได้ทุกอุปกรณ์ ทั้งบนเว็บ, IOS และ Andriod แอปพลิเคชันกันเลย

5.Google Form

Google form เป็นแอปพลิเคชันของ Google โดยเป็นเครื่องมือเพื่อการศึกษาใช้สำหรับสร้างแบบสำรวจและแบบทดสอบออนไลน์ ที่ใช้งานง่ายและเป็นที่นิยม ทุกคนสามารถเข้าไปสร้าง และออกแบบแบบฟอร์มหรือข้อมูลแบบทดสอบของตัวเองได้ โดยมี Functions ให้การตอบให้เลือกหลากหลาย ได้แก่ การตอบแบบอัตนัย ปรนัย หรือ การเลือกหลายคำตอบ และยังสามารถเผยแพร่และส่งต่อได้ผ่าน link และจัดเก็บข้อมูลอยู่บน Cloudsนอกจากนี้ Google form ยังมี Function รวบรวมผลสำรวจอัตโนมัติ โดยเราสามารถนำผลลัพธ์จากการทำแบบสอบถามออนไลน์ไปใช้ต่อได้โดยดาวน์โหลดสรุปข้อมูลผลลัพธ์ออกมาเป็นไฟล์ Offline เพื่อนำไปใช้ต่อได้เลย โดย Google form เปิดให้ใช้งานฟรี เพียงแค่ Log in เข้าสู่บัญชี Google ของตนเอง

การประเมิน สมรรถนะของผู้เรียน นอกจากจะทำให้ผู้สอนทราบจุดบกพร่องของนักเรียน       แต่ละคนในแต่ละเนื้อหา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ จัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นนั้น ในด้านของผู้เรียนเอง ก็จะได้ทราบจุดแข็งและส่วนที่ต้องเพิ่มเติมของตนเอง เพื่อจะได้กลับไปทบทวน และทำความเข้าใจในเนื้อหานั้นเพิ่มเติม และยังเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนอยู่เสมอ โดยแอปพลิเคชันประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ดังตัวอย่างที่หยิบมาข้างต้นนั้น ยังเป็นการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์ ประหยัดเวลาผู้สอนในการทำข้อสอบและจัดชุดข้อสอบ และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการ เตรียมแบบทดสอบอีกด้วย

อ้างอิง


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5434 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2126 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

AR เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มาก ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5729 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
373 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
14231 views • 8 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
351 views • 1 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน