สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

การสอนคณิตศาสตร์เป็นทักษะพื้นฐานที่ควรพัฒนาให้เด็กเพื่อเสริมสร้างทักษะการช่างสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งวิธี การสอนแบบ active learning  เป็นพื้นฐานของการพัฒนาให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ เนื่องจากการเล่นเป็นหัวใจสำคัญในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก เพื่อให้ครูสอดแทรกเนื้อหาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์กับการเล่นของเด็กได้ ช่วยให้เด็กมีความพร้อมในการคิดคำนวณในระดับชั้นสูงต่อไป 

สำหรับ วิธีการสอน แบบสนุกผ่านกิจกรรมแบบ active learning นับเป็นนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ที่ง่าย ๆ เหมาะสมกับวัยเด็ก โดยการจัดประสบการณ์เกมการเล่นเชิงคณิตส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และช่วยสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กในการเรียนคณิตศาสตร์ ในเบื้องต้นเด็กจะได้เรียนเรื่องตัวเลขและการคำนวณเป็นพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์ก่อน โดยที่เด็กจะได้เรียนจำนวนและตัวเลขผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวันและธรรมชาติรอบตัวเด็ก เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจว่าตัวเลขและจำนวนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวเด็กเอง

เปลี่ยนวิชาคณิตศาสตร์ให้เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้สำหรับเด็กๆ

หลังจากเด็กนับตัวเลขและจำนวนได้แม่นยำแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ เทคนิคการสอน วิธีบวกอย่างง่าย ๆ โดยใช้บัตรตัวเลขที่มีจุดควบคู่ไปด้วย ทำให้เด็กเรียนรู้การนับเพิ่มทีละหนึ่ง ทำให้เด็ก ๆ บวกได้ง่ายและสนุก มีความแม่นยำ และมีทัศนคติที่ดีกับการบวกเลข หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการเล่นนี้แล้ว ครูสามารถใช้เกมการเล่นแบบอื่น ๆ เพื่อเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอีกด้วย

เมื่อเด็กบวกเลขง่าย ๆ และมีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดีแล้ว จะนำไปสู่การสอนการบวกเลขที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เด็กๆ จะใช้เครื่องมือตัวต่อไป นั่นคือการนับนิ้วมือและใช้มือในการบวกเลข ซึ่งเป็น การจัดการเรียนรู้ ที่ช่วยให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนบวกเลขอย่างแม่นยำ เพื่อให้โอกาสเด็กได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเกตร่วมด้วย ปลูกฝังทักษะการคิดค้นคว้าและแก้ปัญหาพื้นฐานและทำงานเป็นกลุ่มกับเพื่อนได้ดี ทั้งยังมีทัศนคติที่ดี รู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเด็กอีกต่อไป

ขั้นตอนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จำเป็นต้อง อบรมครู ให้จัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมการเล่น โดยอธิบายวิธีการเล่นแต่ละเกมให้เด็กทราบ นำเด็กเข้าสู่เกมและคอยดูแลให้ความช่วยเหลือในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อสะท้อนสิ่งที่เด็กทำชี้ให้เห็นว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก นอกจากนี้ครูจะต้องติดตามประเมินผลว่าเด็กได้รับการพัฒนาเป็นอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคในการนับตัวเลขอย่างไรบ้าง เพื่อนำข้อมูลการคำนวณของเด็ก ๆ มาพัฒนาจัดการเรียนการสอนของครูต่อไป

สรุปว่ากิจกรรมเล่นเกมโดยใช้นิ้วทั้งสองมือบวกเลขเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดี เรียกว่าเป็นตัวอย่างการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันซึ่งครูนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ การสอนแบบ active learning เพื่อพัฒนาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก การสอนนับนิ้วบวกเลขง่าย ๆ เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมเชาว์ปัญญาจากการเล่น ทั้งยังมีความสำคัญในการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ การทำงาน และอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ ด้วย


📍 สนใจเนื้อหา สอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพิ่มเติม ศึกษารายละเอียดได้จาก

✅ การสอนคณิตศาสตร์ (3R) bit.ly/3FPPiod

✅ แชร์ไอเดียการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ง่ายๆ สไตล์โรงเรียนบ้านปลาดาว bit.ly/3f13XS8


📍รู้จักกับเราเพิ่มเติม 📍

✅สมัครเรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรกับ Starfish Labz: www.starfishlabz.com

✅ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะด้วย Starfish Class: www.starfishclass.com

✅ ติดต่อรับบริการด้านการศึกษา Starfish Education Social Enterprise: www.starfishedu.org/

✅ กดติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ STARFISH EDUCATION ได้ที่

• FACEBOOK: www.facebook.com/starfishlabz

• FACEBOOK: www.facebook.com/StarfishAcademy2019

• YOUTUBE : Starfish Labz Channel

• INSTAGRAM : www.instagram.com/starfishlabz/

วิดีโอใกล้เคียง

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5015 views • 9 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
8741 views • 9 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
380 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
05:41
Starfish Academy

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)

Starfish Academy
1013 views • 2 ปีที่แล้ว
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5805 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2267 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2287 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy