Active Teacher ตอน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ขยายขอบเขตการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดด้วย Starfish Labz

Starfish Academy
Starfish Academy 2771 views • 1 ปีที่แล้ว
Active Teacher ตอน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ขยายขอบเขตการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดด้วย Starfish Labz

ครูแม้ว หรือคุณครูภัทรานี ภู่ขวัญเมือง สอนวิชาวิทยาการคำนวณและวิชาในกลุ่มเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

โดยคุณครูเล่าให้ฟังว่า โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 4,092 คน และมีครูจำนวน 250 คน ด้วยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองกาญจนบุรี ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพที่มีความหลากหลาย อาทิ ประกอบอาชีพนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ข้าราชการ ค้าขาย พนักงานบริษัท และรับจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ผู้ปกครองของนักเรียน มีความพร้อม และ

สามารถส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานได้อย่างเต็มที่  

ตลอดระยะเวลาในการเป็นครู 10 ปีมานี้ ครูแม้วได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นครูให้ฟังว่า ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเรียน มีโอกาสได้ไปออกค่ายจิตอาสาไปสอนนักเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกล แล้วก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กในเมือง เราก็เตรียมเนื้อหาเตรียมเอกสารไปสอน ปรากฎว่าเมื่อไปถึงพื้นที่จริงๆ แล้ว เด็กนักเรียน ด้วยความพร้อมก็ยังไม่มี ถึงจะอยู่ในจังหวัดเดียวกันก็ตาม สิ่งที่เตรียมมามันใช้ไม่ได้เลย เราต้องเริ่มสอนนักเรียนใหม่ ปรับพื้นฐานใหม่ ปูพื้นฐานให้ใหม่ทั้งหมด ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะพบความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้มีความรู้สึกว่าอยากเป็นครู อยากจะพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนสามารถมีแหล่งเรียนรู้ และสามารถที่จะใช้ชีวิตเทียบเท่ากับนักเรียนในเมืองได้ทัน ได้เปิดโอกาสทางความคิดให้นักเรียนได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่างจากที่นักเรียนเป็นอยู่

จากการที่ฟังจุดเริ่มต้นของการเป็นครูไปแล้ว คุณครูยังเล่าให้ฟังถึงความท้าทายที่เจอกับประสบการณ์จริง

แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นด้วยกัน

 1. ต้องยอมรับว่าในระดับชั้น ก็มีหลายห้องเรียน และในแต่ละห้องก็จะมีนักเรียนที่มีความสนใจแตกต่างกัน เราจะทำอย่างไรที่จะสามารถ ให้นักเรียนทุกคนหันมาสนใจในเนื้อหาวิชาที่สอนได้ เราจึงได้คิดกิจกรรมที่น่าสนใจ จัดกิจกรรมให้เป็น Active Learning เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนทุกระดับ ออกแบบสื่อการสอนให้มีลูกเล่นน่าสนใจมากขึ้น ปรับเนื้อหาเป็นระดับๆ ยกตัวอย่างให้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 2. ช่วงสถานการณ์ Covid-19 ในเทอมที่ผ่านมา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เปิดเรียนแบบ Onsite และแบบ Online ในกรณีที่มีนักเรียนบางส่วนที่ตรวจพบเชื้อทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้ ครูจึงต้องสอนแบบ Online ควบคู่ไปด้วย ซึ่งในการที่จะให้นักเรียนเรียน Online อยู่ที่บ้านให้มีความสนุกสนาน และมีความตั้งใจที่จะมาเข้าเรียนก็เป็น 1 ในความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งก็เป็นความท้าทายที่คุณครูหลายๆ คน ได้เจอเช่นเดียวกัน ครูแม้วเองก็จะหาวิธีการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถด้วยตนเอง จากการเข้าไปเรียนรู้วิธีการออกแบบสื่อการสอน ในคอร์สเสกงานกราฟฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva เพราะสามารถนำไปช่วยในการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

ครูแม้วยังเล่าให้ฟังต่อว่า สำหรับนักเรียนที่ได้เข้าไปใช้งาน ให้นักเรียนลองเข้าไปใช้ Starfish Labz ให้นักเรียนสามารถเลือกตามความต้องการของตนเองได้ แต่ที่สังเกตเห็นก็เป็นหลักสูตรของ Canva ที่นักเรียนสนใจ และจำนวนนักเรียนที่เข้าไปเรียนคอร์สก็จะมีประมาณ 150 - 170 คน  

นักเรียนสามารถเลือกวิชาที่ต้องการในการใช้ชีวิตได้ เพราะมีสอนเกี่ยวกับ เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย และยังมีแนะนำในการประกอบอาชีพ เช่นการถ่ายภาพ ขายภาพออนไลน์ แนะนำการขายของออนไลน์ ทำอย่างไรให้สามารถดึงดูดหรือพัฒนาเว็บไซต์ให้น่าสนใจ

โดยให้นักเรียนไปทดลองเรียนคอร์สนี้พร้อมกับให้เลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชิ้นงานหรือการนำเสนอ ให้นักเรียนได้ลองศึกษา Canva แล้วลองออกแบบนำเสนอประวัติตัวเอง แนะนำตัวเองออกมาว่าพอนักเรียนได้ศึกษานักเรียนก็สามารถแนะนำตัวเองนำเสนอตัวเองได้ ช่วยนำเสนองาน แทนที่จะต้องมานั่งทำใน PowerPoint อย่างเดียว ก็ลองให้ทำใน Canva นักเรียนก็สามารถออกแบบการนำเสนอได้อย่างสนุกสนาน ทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนมีสีสันมากขึ้นกว่าเดิม

หลังจากที่ครูและนักเรียนเจอกับสถานการณ์โควิด19 ทำให้ครูต้องพยายามพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาสื่อการสอนที่ทันสมัย ให้เข้ากับโลกออนไลน์มากขึ้น และสำหรับนักเรียนแล้วนั้น การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องไม่ง่ายเลย แต่ทุกอย่างผ่านมาได้ด้วยดี เพราะการให้นักเรียนได้เรียนผ่าน Starfish Labz ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมและอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน คือ เห็นนักเรียนสามารถเป็นเจ้าของบทเรียนได้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ให้เลือกเรียนคอร์สที่ตนเองชอบและอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเนื้อหาที่ครูสอน ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มให้ความสนใจเป็นอย่างดี สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาเป็นที่น่าภาคภูมิใจ นักเรียนก็มีความสุขกับการเรียนรู้ และอยากเข้าเรียนวิชาที่เราสอนมากขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2486 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6296 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2511 ผู้เรียน

Related Videos

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
16314 views • 1 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
416 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
นวัตกรรม Happy Kit
06:09
Starfish Academy

นวัตกรรม Happy Kit

Starfish Academy
4476 views • 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม Happy Kit
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]