Active Teacher ตอน ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย

Starfish Academy
Starfish Academy 1917 views • 1 ปีที่แล้ว
Active Teacher ตอน ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย

ครูเมย์ หรือครูเมล่อน (เมธินี เบ็ญพาด) สอนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ครูเมย์เล่าให้ฟังถึงบริบทโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 252 คน และคุณครู 16 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งหมด ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เด็กนักเรียนในโรงเรียนบางคนก็ต้องทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย เพื่อช่วยเหลือครอบครัวหารายได้อีกทาง เช่น ไปรับจ้างตัดอ้อย เป็นต้น

จากบริบทโรงเรียนข้างต้น ทำให้ครูเมย์ต้องเจอกับความท้าทายมากมาย แต่ด้วย ‘หัวใจ’ ที่รักการเป็นครู ก็สามารถทำให้ครูเมย์ก้าวข้ามความท้าทายนั้นได้ไป 

ครูเมย์ได้เล่าถึงความท้าทายแรกให้ฟังว่า “ด้วยความที่เด็กในโรงเรียนจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวเยอะ อย่างเช่น พ่อแม่อาจจะไม่มีเวลาดูแล เพราะต้องประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัว ทำให้เด็กๆ ไม่มาโรงเรียน หรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในช่วงแรกๆ นั้น คุณครูบางคนอาจจะไม่เข้าใจในพฤติกรรมของเด็กๆ แต่ด้วยความที่ผู้อำนวยการโรงเรียน (ผู้อำนวยการเพยาว์ วงศาโรจน์) ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก จึงมีนโยบายให้คุณครูเยี่ยมบ้านเด็ก 100% แล้วให้คุณครูนำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านมาเล่าให้เพื่อนครูฟัง ทำให้คุณครูทุกคนเห็นปูมหลังของนักเรียน เข้าใจนักเรียนและสามารถเข้าถึงนักเรียน เพื่อช่วยเหลือในรายบุคคลได้มากยิ่งขึ้น”  

หลังจากที่ฟังความท้าทายแรกและการก้าวข้ามปัญหาแล้ว ผู้เขียนมีความรู้สึกชื่นชมในนโยบายของผู้อำนวยการเพยาว์เป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นความสำคัญของการเยี่ยมบ้าน และการทำความรู้จักกับครอบครัวของนักเรียน เพราะการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นจะต้องพาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมจัดการเรียนรู้ให้ครบองค์ประกอบ ซึ่ง ‘ครอบครัว’ เป็นองค์ประกอบแรกที่สำคัญที่สุด 

ครูเมย์เล่าถึงความท้าทายที่สองว่า “เด็กที่โรงเรียนไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ ความท้าทายคือ ครูจะทำอย่างไรให้เด็กชอบวิชาภาษาอังกฤษให้ได้ ซึ่งสิ่งแรก ซึ่งสิ่งแรกที่ครูเมย์ทำก็คือ ทำให้เด็กรักในตัวครู โดยการเปลี่ยนตัวเอง คอสเพลย์แต่งตัวเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ หรือแต่งตัวตามเนื้อหาที่เราสอน เพื่อดึงความสนใจของนักเรียน พอได้ยินคำว่า “หนูอยากเรียนกับครูทั้งวันเลยค่ะ” มันเลยรู้สึกว่า นั่นคือการประสบความสำเร็จแล้ว ครูอาจจะยังไม่ต้องคิดถึงความรู้ว่าได้มากน้อยแค่ไหน แต่เด็กเริ่มมีเจตคติที่รักภาษาอังกฤษมากขึ้น ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว”

ส่วนความท้าทายสุดท้าย ซึ่งเป็นความท้าทายที่ครูหลายๆคน ก็คงเจอ คือ “จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา เด็กๆ จะต้องเรียนทั้ง online และ onhand ทำให้เด็กหลายคน ติดโลกออนไลน์ และติดโซเชียล ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งข้อดีก็คือ เด็กๆ สามารถหาความรู้ด้วยตัวเอง เช่น คุณครูให้นักเรียนเข้าไปใช้นวัตกรรมของ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เข้าไปเรียนในคอร์ส Canva โดยครูให้นักเรียนออกแบบเมนูอาหารในกิจกรรม How to Cook ซึ่งจากเดิมที่คุณครูจะต้องคอยสอนว่า Canva ทำอย่างไร แต่ตอนนี้ไม่ต้องสอน ช่วยลดระยะเวลาในการสอนของครู โดยการให้นักเรียนเข้าไปดูวิดีโอในคอร์ส ศึกษาเอง และออกแบบชิ้นงานด้วยตัวเอง อีกทั้ง นักเรียนสามารถต่อยอดในเชิงอาชีพได้ เช่น การขายของออนไลน์ การออกแบบโปสเตอร์ หรือการทำป้ายโฆษณา นอกจากนี้ เด็กๆ ยังเข้าไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หัวข้อ Greeting และนำมาออกแบบเป็นวิดีโอของตัวเองอีกด้วย

ส่วนข้อเสียของการที่ทุกอย่างอยู่ในโลกออนไลน์ คือ ความสามารถในการจดจ่อกับสิ่งที่ครูสอนลดน้อยลง โดยเฉพาะในช่วงที่เด็กจะต้องเรียนออนไลน์ คุณครูทั้งโรงเรียนเลยแก้ปัญหาโดยการบูรณาการเรียนรู้ ลดตัวชี้วัดที่ไม่สำคัญลง และเลือกตัวชี้วัดที่จำเป็นต่อนักเรียน เด็กนักเรียนจะได้ลดภาระด้วย” ครูเมย์กล่าว 

ไม่เพียงแต่การก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ที่ครูเมย์เจอ แต่ในระหว่างทางครูเมย์ก็ได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองไปด้วย เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในโครงการโรงเรียนกองทุน ของท่านองคมนตรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน ผ่านการทำ MOU กับหน่วยงานภายนอกที่มีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาไทยเช่นกัน 

ผู้อำนวยการเพยาว์ เห็นว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาครู จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้คุณครูเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ เช่น การสนับสนุนให้คุณครูได้เข้า Workshop ครูคลับ จาก Starfish Academy ช่วยให้ครูพัฒนาตนเอง เช่น หัวข้อ Workshop การใช้ Google Earth ที่ครูเมย์นำมาปรับใช้ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ Active Learning ในการสอน 

“อยากชวนเพื่อนครูทุกท่านว่า Starfish Labz เป็น platform ที่มีประโยชน์มากๆ เลย สามารถช่วยเราได้ในเรื่องบทเรียน หรือสื่อการสอน รวมไปถึงการประเมินวPA ช่วยเราลดระยะเวลาในส่วนอื่นๆ เพราะ Starfish Labz มีเนื้อหาที่ครอบคลุม และมีประโยชน์กับคุณครูรอบด้าน” ครูเมย์กล่าวเชิญชวนทิ้งท้าย 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2484 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6290 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2509 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6986 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
นวัตกรรม Happy Kit
06:09
Starfish Academy

นวัตกรรม Happy Kit

Starfish Academy
4476 views • 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม Happy Kit
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
416 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
16314 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning