รวม 5 สื่อการสอนปฐมวัยจาก Starfish ยอดฮิต ใช้งานฟรี!

Starfish Academy
Starfish Academy 6724 views • 2 ปีที่แล้ว
รวม 5 สื่อการสอนปฐมวัยจาก Starfish ยอดฮิต ใช้งานฟรี!

การเลือกสื่อการสอนปฐมวัยอย่างเหมาะสม โดยผิวเผินอาจดูเป็นเรื่องง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว นับว่าเป็นภาระอันหนักอึ้งหนึ่งของคุณครูผู้สอนที่อยากถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก ๆ ออกมาอย่างดีที่สุด หากคุณครูมีสื่อช่วยสอนที่ดี การเรียนรู้ก็ลื่นไหล เด็ก ๆ มีความสุข และคุณครูก็ยังหมดห่วงและหายเหนื่อย และเพราะสื่อการสอนทุกตัวก็ใช่ว่าจะเวิร์ค วันนี้ Starfish Labz จึงคัดมาให้แล้วสำหรับ 5 สื่อการสอนปฐมวัยจาก Starfish ที่นับว่ายอดฮิตที่สุดและแถมยังใช้งานฟรี จะมีสื่อการสอนใด ในเรื่องหรือหัวข้อใดน่าสนใจกันบ้าง มาดูกันเลย!

1. ตะลุยอาณาจักรพืชดอก

เริ่มต้นกันที่สื่อการสอนตะลุยอาณาจักรพืชดอก ยอดฮิตของ Starfish ที่แม้โดยชื่ออาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ปราศจากสาระ หรือมิใช่ความรู้สำคัญใด แต่ในความเป็นจริง การเรียนรู้เรื่องพืชสามารถส่งเสิรมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย, อารมณ์, จิตใจ, สังคมและสติปัญญา ช่วยให้พวกเขาคลุกคลีกับธรรมชาติ รู้สึกผ่อนคลาย และสังเกตสิ่งแวดล้อม หรือธรรมชาติรอบตัวมากยิ่งขึ้น อันถือเป็นฐานสำคัญหนึ่งของทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสารและวิดีโอ

ความรู้/ทักษะ: ความรู้เกี่ยวกับพืช, ทักษะความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: มารู้จักพืชดอกกันเถอะ
 • บทที่ 2: โครงสร้างและส่วนประกอบของพืชดอก
 • บทที่ 3: การดำรงชีวิตของพืช
 • บทที่ 4: การจัดประสบการณ์

2. สอนเรื่อง “แรง” ให้กับเด็กปฐมวัย

การสอนเรื่อง “แรง” ให้กับเด็กปฐมวัยนับว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญและท้าทายคุณครูผู้สอน จะสอนอย่างไรให้เด็กเข้าใจ และเห็นภาพถึงแรงและการเคลื่อนที่ของแรงในแบบต่าง ๆ ในสื่อการสอนนี้ Starfish จึงนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับแรงให้กับเด็ก ๆ อย่างครบถ้วน พร้อมกิจกรรมที่คุณครูสามารถจัดให้เด็กทดลองเรียนรู้เรื่องแรงด้วยตัวเองได้จริง

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสาร, กิจกรรม

ทักษะ: ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรง, ทักษะความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: แรงและความหมายของแรง
 • บทที่ 2: การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 
 • บทที่ 3: แหล่งค้นคว้าข้อมูลกิจกรรม
 • บทที่ 4: การจัดกิจกรรม

3. ความสำคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัย

อีกหนึ่งสื่อการสอนยอดฮิตของ Starfish แน่นอนว่าเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจความสำคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ในสื่อการสอนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของพัฒนาการ, สมรรถนะตามวัยของเด็ก ๆ, และกิจกรรมที่คุณครูหรือผู้ปกครองสามารถจัดเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็ก ๆ อย่างถูกวิธี 

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสาร, วิดีโอ, กิจกรรม

ทักษะ: การรู้จักและเข้าใจตนเอง

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: ความสำคัญของการพัฒนาการด้านอารมณ์
 • บทที่ 2: สมรรถนะและพัฒนาการด้านอารมณ์
 • บทที่ 3: กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
 • บทที่ 4: บทบาทของผู้ปกครอง

4. สอนวิทย์ฯ อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย?

การสอนวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยนับว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของคุณครู และผู้ปกครองหลายคน ด้วยเนื้อหาที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างซับซ้อน และอาศัยการทำความเข้าใจในหลายระดับ การวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบจึงถือว่ามีความสำคัญ ในสื่อการสอนนี้ Starfish จึงมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัยให้กับผู้สอนอย่างเหมาะสม ตัวสื่อการสอนและแนวทางถูกออกแบบโดยคำนึงถึงขอบเขตเนื้อหาวิชา, ความเหมาะสมกับพัฒนาการ, ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก, และความสามารถในการไปประยุกต์ใช้ หรือปฏิบัติงานได้จริง เพื่อให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่แสนใกล้ตัว และสามารถหยิบนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตประจำวันของพวกเขาได้อย่างสนุกสนานและน่าตื่นเต้น

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสาร, วิดีโอ, กิจกรรม

ทักษะ: ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์, ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: มาตรฐานการเรียนรู้สำหรับปฐมวัย
 • บทที่ 2: การนำมาตรฐานและตัวชี้วัดไปประยุกต์ใช้
 • บทที่ 3: กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 • บทที่ 4: แนวทางการจัดประสบการณ์

5. สอนเรื่องพลังงานอย่างไรให้เด็กปฐมวัย?

เรื่องราวของพลังงานถือเป็นอีกหนึ่งแขนงความรู้ที่สำคัญ และน่าสนใจมิใช่น้อย โดยเฉพาะคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน และสอนให้เด็กๆ รู้จักที่จะใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนเรียนรู้ประเภทพลังงานทดแทนต่างๆ ที่ในอนาคตอาจจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของพวกเขา ในสื่อการสอนนี้ นอกเหนือจากความสำคัญของพลังงาน Starfish จึงยังนำเสนอวิธีการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ ที่เด็กปฐมวัยก็สามารถทำได้ง่ายๆ ตลอดจนกลวิธีการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์การเรียนรู้พลังงานสำหรับปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย

ภาพรวมสื่อการสอน

ประเภทสื่อการสอน: เอกสาร, วิดีโอ, กิจกรรม

ทักษะ: ความรู้ด้านพลังงาน, ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

จำนวนบทเรียน: 4 บทเรียน ได้แก่ 

 • บทที่ 1: ความสำคัญของพลังงาน
 • บทที่ 2: การอนุรักษ์พลังงาน
 • บทที่ 3: สื่อการเรียนรู้พลังงานสำหรับปฐมวัย
 • บทที่ 4: การจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัย

นี่เป็นเพียงตัวอย่างสื่อการสอนปฐมวัยยอดฮิตจำนวนหนึ่งเท่านั้นของ Starfish Labz ที่ Starfish Labz เรายังมีสื่อการสอนปฐมวัยอีกมากมายรอให้คุณครูและผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสำรวจและประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ และคุณค่าสูงสุดแก่เด็ก ๆ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

ฉีกกฏการเรียนการสอนแบบเดิมด้วยเทรนด์การเรียนรู้แนวใหม่แบบสั้น ง่าย ได้ความรู้ กับเทคนิคการสอนแบบพอดีคำ เพื่อลดภาระและ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ
Starfish Future Labz

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

Starfish Future Labz
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6431 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดศิลามูล | โรงเรียนคลองบางกระทึก
15:08
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดศิลามูล | โรงเรียนคลองบางกระทึก

Starfish Academy
1349 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดศิลามูล | โรงเรียนคลองบางกระทึก
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
373 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
309 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version