สอนวิทย์อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย

สอนวิทย์อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย

ข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น และเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ พร้อมแนวทางในการจัดประสบการณ์กับผู้เรียน

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัยเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยคำนึงถึงขอบเขตเนื้อหาวิชา ความเหมาะสมกับพัฒนาการ ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

Learning Outcomes

มาตรฐานการเรียนรู้สำหรับปฐมวัย

การนำมาตรฐานและตัวชี้วัดไปประยุกต์ใช้

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

แนวทางการจัดประสบการณ์

4 บทเรียน

กรอบมาตรฐานการเรียนรู้

กรอบมาตรฐานการเรียนรู้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การนำมาตรฐานและตัวชี้วัดไปประยุกต์ใช้

การนำมาตรฐานและตัวชี้วัดไปประยุกต์ใช้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนวทางการจัดประสบการณ์

แนวทางการจัดประสบการณ์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง กรอบมาตรฐานการเรียนรู้
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 2068 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
13.10.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ