จะคอร์สออนไลน์หรือสื่อการสอนก็มีให้หมดรวมสุดยอด 5 แหล่งเครื่องมือครู ในทุกสถานการณ์

Starfish Academy
Starfish Academy 9576 views • 1 ปีที่แล้ว
จะคอร์สออนไลน์หรือสื่อการสอนก็มีให้หมดรวมสุดยอด 5 แหล่งเครื่องมือครู ในทุกสถานการณ์

สมัยนี้ทุกอย่างสามารถหาได้บนโลกออนไลน์ ห้องเรียนส่วนใหญ่ก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นห้องเรียนออนไลน์ แหล่งการเรียนรู้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น แต่ใครว่าคอร์สออนไลน์มีไว้เฉพาะสำหรับนักเรียนเท่านั้น คุณครูก็สามารถค้นหาเครื่องมือในการสอนหรือ สื่อการสอนออนไลน์เจ๋ง ๆ บนคอร์สออนไลน์ได้เช่นกันวันนี้เราจะมาแนะนำ 5 แหล่งเรียนรู้สำหรับคุณครูยุคใหม่ เพื่อเป็น เครื่องมือครู ในการสอนที่อาจช่วยเสริมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ และพัฒนาการสอนของครูให้เท่าทันยุคสมัย

1.Edulastic

Edulastic เป็นระบบการประเมินผลการเรียนแบบออนไลน์ ที่ใช้งานง่ายและให้ข้อมูลทันที เหมาะสำหรับครูและนักเรียนที่ต้องการปรับการเรียนการสอน และวัดพัฒนาการและความสำเร็จของผู้เรียน Edulastic ค่อนข้างมีความแตกต่างจากเครื่องมือวัดสมรรถนะของผู้เรียนอื่น ๆ เนื่องจากถูกออกแบบมาสอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถะของผู้เรียนทั่วไปและมีการประเมินจาก    ผู้สอนอยู่ในที่เดียวกัน โดยมีประเภทคำถามมากกว่า 30 ประเภทที่มีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ และเป็นคำถามที่เป็นไปตามมาตรฐานมากกว่า 80,000 คำถามให้ครูสามารถสร้างคำถามเองได้ หรือจะผสมกับคำถามที่ทางเว็บไซต์จัดหามาให้ก็ได้เช่นกัน 

ค่าใช้จ่าย: ฟรีสำหรับครู / มีแบบ Premium สำหรับโรงเรียนหรือสถาบัน

เหมาะสำหรับ: นักเรียนชั้นประถม-มัธยมศึกษา

แพลตฟอร์มที่รองรับ: Android, Web browser และ iOS

2.Starfish Class

Starfish Class เป็นทั้งแหล่งรวบรวมความรู้และสื่อการสอนออนไลน์เจ๋ง ๆ ที่จะช่วยให้คุณครูสามารถจัดการ การสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับครูและนักเรียนที่ต้องการเสริมองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากในชั้นเรียน เช่น คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21, พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่ หรือ เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่ เป็นต้น

นอกจากจะช่วยคุณครูประเมินสมรรถนะของเด็ก ๆ อย่างเป็นระบบ โดยสามารถสร้างและกำหนดสมรรถนะที่ต้องการประเมินขึ้นมาเองได้ Starfish Class ยังมีกราฟิกแสดงผลการประเมินเพื่อช่วยให้มองเห็นภาพทิศทางการพัฒนาต่อได้อย่างง่ายยิ่งขึ้น และสามารถกดสร้างรายงานสมรรถนะของผู้เรียนในรูปแบบ Digital Portfolio ได้ เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้มีการพูดคุยฟีดแบคให้เห็นภาพตรงกัน และนำ Digital Portfolio นี้ไปใช้งานต่อได้อีกด้วย

ค่าใช้จ่าย: ฟรีทุกฟีเจอร์ตลอดการใช้งาน

เหมาะสำหรับ: นักเรียนชั้นอนุบาลเป็นต้นไป

แพลตฟอร์มที่รองรับ: Android, Web browser และ IOS

3.TED-Ed

เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างบทเรียนในรูปแบบของสื่อโต้ตอบ โดยจะเป็นการนำเอาวิดีโอมาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมและสร้างชุดคำถามประกอบ มีการใช้แอนิเมชัน (Animation) ให้น่าสนใจ พร้อมทั้งแนบแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงบทสรุปของบทเรียนได้ โดยจะมีคำถามเพียง 2 รูปแบบเท่านั้น คือ คำถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) และ คำถามแบบปลายเปิด (Open Answer)TED-Ed เป็นอีกหนึ่งแหล่งความรู้สำหรับนักเรียนและครูที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจการศึกษา และความสนุกสนาน ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดได้ดีขึ้นผ่านวิดีโอแบบบรรยาย 

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

เหมาะสำหรับ: ครู นักเรียน และคนทั่วไป

แพลตฟอร์มที่รองรับ: Web browser

4.Class 123

Class 123 เป็น เครื่องมือครู ที่จะมาช่วยในการจัดการการสอนโดยมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย เริ่มจากสามารถเช็คชื่อนักเรียนได้ว่าใคร เข้าเรียน ลา หรือมาสาย สามารถจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม   เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการทำคะแนน และสามารถเลือกที่จะให้คะแนนเป็นรายบุคคลหรือทั้งกลุ่มได้ มีการสุ่มเรียกนักเรียนให้ตอบคำถามเพื่อให้นักเรียนมีจดจ่ออยู่กับบทเรียน อีกทั้งยังสามารถบันทึกการส่งงาน และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ครูวางไว้ หรือจากการทำแบบทดสอบซึ่งนอกจากนักเรียนจะมีการแข่งขันคะแนนกันแบบกลุ่มแล้ว ยังสามารถเปรียบเทียบคะแนนกันในชั้นเรียนได้อีกด้วย เมื่อถึงเกณฑ์คะแนนที่ครูกำหนด นักเรียนก็จะได้รับรางวัลอีกด้วย ถือว่าเป็นการสร้างชั้นเรียนให้มีความน่าสนใจและตื่นตัวอยู่เสมอ

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

เหมาะสำหรับ: นักเรียนชั้นเด็กเล็ก

แพลตฟอร์มที่รองรับ: Android, Web browser และ IOS

5.Classdojo

  • Classdojo เป็น เครื่องมือในการสอน และการจัดการชั้นเรียนที่ช่วยครูผู้สอนควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและจดจ่อ อยู่กับกิจกรรมในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณสมบัติการจัดการชั้นเรียน ดังนี้
  • เช็คชื่อของนักเรียนที่เข้าเรียน
  • สามารถให้รางวัลเพิ่มสําหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมในชั้นเรียนที่ดี และหักคะแนนนักเรียน  ที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ทันที
  • ครูผู้สอนสามารถแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองและผู้บริหารโรงเรียนทราบได้
  • มีฟีเจอร์วิเคราะห์คะแนนเบื้องต้น ซึ่งจะประเมินทักษะในด้านต่าง ๆ ออกมาเป็นกราฟ และจะแสดงข้อมูลคะแนนในด้านต่าง ๆ ทั้งบวกและลบ และสามารถนําข้อมูลออกมาอยู่ในรูปแบบของ Excel ได้

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

เหมาะสำหรับ: ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหาร

แพลตฟอร์มที่รองรับ: Android, Web browser และ iOS

และนี่ก็เป็น 5 แหล่งเครื่องมือครู ที่เราคัดสรรและรวบรวมข้อดี/จุดเด่นของแต่ละการใช้งาน  มาให้ทุกคนได้ตัดสินใจเลือกใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบทเรียนมากยิ่งขึ้น

อ้างอิง


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

AR เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มาก ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6653 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
391 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5723 views • 11 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
53886 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO