จะคอร์สออนไลน์หรือสื่อการสอนก็มีให้หมดรวมสุดยอด 5 แหล่งเครื่องมือครู ในทุกสถานการณ์

Starfish Academy
Starfish Academy 6416 views • 8 เดือนที่แล้ว
จะคอร์สออนไลน์หรือสื่อการสอนก็มีให้หมดรวมสุดยอด 5 แหล่งเครื่องมือครู ในทุกสถานการณ์

สมัยนี้ทุกอย่างสามารถหาได้บนโลกออนไลน์ ห้องเรียนส่วนใหญ่ก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นห้องเรียนออนไลน์ แหล่งการเรียนรู้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น แต่ใครว่าคอร์สออนไลน์มีไว้เฉพาะสำหรับนักเรียนเท่านั้น คุณครูก็สามารถค้นหาเครื่องมือในการสอนหรือ สื่อการสอนออนไลน์เจ๋ง ๆ บนคอร์สออนไลน์ได้เช่นกันวันนี้เราจะมาแนะนำ 5 แหล่งเรียนรู้สำหรับคุณครูยุคใหม่ เพื่อเป็น เครื่องมือครู ในการสอนที่อาจช่วยเสริมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ และพัฒนาการสอนของครูให้เท่าทันยุคสมัย

1.Edulastic

Edulastic เป็นระบบการประเมินผลการเรียนแบบออนไลน์ ที่ใช้งานง่ายและให้ข้อมูลทันที เหมาะสำหรับครูและนักเรียนที่ต้องการปรับการเรียนการสอน และวัดพัฒนาการและความสำเร็จของผู้เรียน Edulastic ค่อนข้างมีความแตกต่างจากเครื่องมือวัดสมรรถนะของผู้เรียนอื่น ๆ เนื่องจากถูกออกแบบมาสอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถะของผู้เรียนทั่วไปและมีการประเมินจาก    ผู้สอนอยู่ในที่เดียวกัน โดยมีประเภทคำถามมากกว่า 30 ประเภทที่มีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ และเป็นคำถามที่เป็นไปตามมาตรฐานมากกว่า 80,000 คำถามให้ครูสามารถสร้างคำถามเองได้ หรือจะผสมกับคำถามที่ทางเว็บไซต์จัดหามาให้ก็ได้เช่นกัน 

ค่าใช้จ่าย: ฟรีสำหรับครู / มีแบบ Premium สำหรับโรงเรียนหรือสถาบัน

เหมาะสำหรับ: นักเรียนชั้นประถม-มัธยมศึกษา

แพลตฟอร์มที่รองรับ: Android, Web browser และ iOS

2.Starfish Class

Starfish Class เป็นทั้งแหล่งรวบรวมความรู้และสื่อการสอนออนไลน์เจ๋ง ๆ ที่จะช่วยให้คุณครูสามารถจัดการ การสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับครูและนักเรียนที่ต้องการเสริมองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากในชั้นเรียน เช่น คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21, พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่ หรือ เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่ เป็นต้น

นอกจากจะช่วยคุณครูประเมินสมรรถนะของเด็ก ๆ อย่างเป็นระบบ โดยสามารถสร้างและกำหนดสมรรถนะที่ต้องการประเมินขึ้นมาเองได้ Starfish Class ยังมีกราฟิกแสดงผลการประเมินเพื่อช่วยให้มองเห็นภาพทิศทางการพัฒนาต่อได้อย่างง่ายยิ่งขึ้น และสามารถกดสร้างรายงานสมรรถนะของผู้เรียนในรูปแบบ Digital Portfolio ได้ เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้มีการพูดคุยฟีดแบคให้เห็นภาพตรงกัน และนำ Digital Portfolio นี้ไปใช้งานต่อได้อีกด้วย

ค่าใช้จ่าย: ฟรีทุกฟีเจอร์ตลอดการใช้งาน

เหมาะสำหรับ: นักเรียนชั้นอนุบาลเป็นต้นไป

แพลตฟอร์มที่รองรับ: Android, Web browser และ IOS

3.TED-Ed

เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างบทเรียนในรูปแบบของสื่อโต้ตอบ โดยจะเป็นการนำเอาวิดีโอมาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมและสร้างชุดคำถามประกอบ มีการใช้แอนิเมชัน (Animation) ให้น่าสนใจ พร้อมทั้งแนบแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงบทสรุปของบทเรียนได้ โดยจะมีคำถามเพียง 2 รูปแบบเท่านั้น คือ คำถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) และ คำถามแบบปลายเปิด (Open Answer)TED-Ed เป็นอีกหนึ่งแหล่งความรู้สำหรับนักเรียนและครูที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจการศึกษา และความสนุกสนาน ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดได้ดีขึ้นผ่านวิดีโอแบบบรรยาย 

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

เหมาะสำหรับ: ครู นักเรียน และคนทั่วไป

แพลตฟอร์มที่รองรับ: Web browser

4.Class 123

Class 123 เป็น เครื่องมือครู ที่จะมาช่วยในการจัดการการสอนโดยมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย เริ่มจากสามารถเช็คชื่อนักเรียนได้ว่าใคร เข้าเรียน ลา หรือมาสาย สามารถจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม   เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการทำคะแนน และสามารถเลือกที่จะให้คะแนนเป็นรายบุคคลหรือทั้งกลุ่มได้ มีการสุ่มเรียกนักเรียนให้ตอบคำถามเพื่อให้นักเรียนมีจดจ่ออยู่กับบทเรียน อีกทั้งยังสามารถบันทึกการส่งงาน และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ครูวางไว้ หรือจากการทำแบบทดสอบซึ่งนอกจากนักเรียนจะมีการแข่งขันคะแนนกันแบบกลุ่มแล้ว ยังสามารถเปรียบเทียบคะแนนกันในชั้นเรียนได้อีกด้วย เมื่อถึงเกณฑ์คะแนนที่ครูกำหนด นักเรียนก็จะได้รับรางวัลอีกด้วย ถือว่าเป็นการสร้างชั้นเรียนให้มีความน่าสนใจและตื่นตัวอยู่เสมอ

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

เหมาะสำหรับ: นักเรียนชั้นเด็กเล็ก

แพลตฟอร์มที่รองรับ: Android, Web browser และ IOS

5.Classdojo

  • Classdojo เป็น เครื่องมือในการสอน และการจัดการชั้นเรียนที่ช่วยครูผู้สอนควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและจดจ่อ อยู่กับกิจกรรมในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณสมบัติการจัดการชั้นเรียน ดังนี้
  • เช็คชื่อของนักเรียนที่เข้าเรียน
  • สามารถให้รางวัลเพิ่มสําหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมในชั้นเรียนที่ดี และหักคะแนนนักเรียน  ที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ทันที
  • ครูผู้สอนสามารถแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองและผู้บริหารโรงเรียนทราบได้
  • มีฟีเจอร์วิเคราะห์คะแนนเบื้องต้น ซึ่งจะประเมินทักษะในด้านต่าง ๆ ออกมาเป็นกราฟ และจะแสดงข้อมูลคะแนนในด้านต่าง ๆ ทั้งบวกและลบ และสามารถนําข้อมูลออกมาอยู่ในรูปแบบของ Excel ได้

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

เหมาะสำหรับ: ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหาร

แพลตฟอร์มที่รองรับ: Android, Web browser และ iOS

และนี่ก็เป็น 5 แหล่งเครื่องมือครู ที่เราคัดสรรและรวบรวมข้อดี/จุดเด่นของแต่ละการใช้งาน  มาให้ทุกคนได้ตัดสินใจเลือกใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบทเรียนมากยิ่งขึ้น

อ้างอิง


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
4951 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
299 views • 1 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
3428 views • 2 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
28991 views • 1 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO