พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

หลักสูตรเพื่อก้าวสู่การครูยุคใหม่ซึ่งมีทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลและความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในนำมาใช้ในการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้

รายละเอียดคอร์ส

แนวคิดเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลสำหรับครู การพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างและเผยแพร่เนื้อหา การใช้เครื่องมือในการค้นหาข้อมูลและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา แนวทางในการออกแบบและการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสื่อและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานของนักการศึกษา

Learning Outcomes

การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

TPACK และ SAMR Model

เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่

แนวทางการพัฒนาตนเอง

4 บทเรียน

ยินดีต้อนรับสู่ยุคดิจิทัล

ยินดีต้อนรับสู่ยุคดิจิทัล

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน

เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน

0:30 ชั่วโมง
2 กิจกรรม
เครื่องมือสำหรับครูยุค 4.0

เครื่องมือสำหรับครูยุค 4.0

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การพัฒนาความรู้และทักษะของตนเอง

การพัฒนาความรู้และทักษะของตนเอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่ยุคดิจิทัล
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 26155 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.05.23

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ