AI for Practicing English

ครูออย ฐิตารีย์ จันทรวัทน์
ครูออย ฐิตารีย์ จันทรวัทน์ 2025 views • 5 เดือนที่แล้ว
AI for Practicing English

QuillBot คือ เครื่องมือที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนภาษาที่มีประสิทธิภาพ และน่าตื่นเต้น น่าสนใจในการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาที่ช่วยทำให้คุณปรับคำ พิมพ์คำหรือเขียนงานภาษาอังกฤษได้ราวกับเจ้าของภาษาด้วยระบบ AI ด้วยการใช้ Paraphrase ในการปรับประโยคให้สละสลวย แถมยังสามารถหลีกเลี่ยง Plagiarism ได้และสามารถสรุปใจความสำคัญของประโยคให้สั้นกระชับ แก้ Grammar ให้ไม่มีความผิดพลาด แถมช่วยเขียน Citation หรืออ้างอิงได้ด้วย จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับคุณครู ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

QuillBot มี Featureที่จะใช้คือ

  • Paraphrasing Tool คือ การเรียบเรียงประโยคใหม่ ปรับให้เป็นภาษาใหม่แต่ยังคงข้อมูลเหมือนเดิม
  • Grammar checker คือ การปรับประโยคเพื่อให้ถูกต้องตามหลัก Grammar และจะรู้ด้วยว่าเราผิดเพราะอะไร
  • Plagiarism checker คือ การเช็คว่าประโยคหรือข้อความเราว่าได้มีการคัดลอกเอาของคนอื่นมาใช้หรือเปล่า
  • Co-writer คือ ตัวที่จะช่วยเราในการเขียนประโยคให้ถูกต้อง
  • Summarizer คือ ตัวที่จะช่วยสรุปใจความสำคัญของประโยค
  • Citation generator คือ การอ้างอิงได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

QuillBot จึงมีความเหมาะสมที่จะเอาไปใช้กับบุคคลต่างๆดังนี้ 

1. บุคคลที่มีอาชีพที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

2. บุคคลที่จะต้องเขียนคอนเทนต์ภาษาอังกฤษ

3. เหมาะสำหรับครู อาจารย์ที่สอนในวิชาภาษาอังกฤษ

4. เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือนักวิชาการที่ต้องการเขียนบทความ หรืองานที่ใช้ภาษาอังกฤษ

QuillBot VS Grammarly 

QuillBot จะสามารถตรวจสอบไวยากรณ์เชิงลึก จะช่วยได้มากในการเตรียมวิทยานิพนธ์และเขียนเรียงความ หรือใช้ในการ Paraphrase บทความ และการแปลเอกสาร

Grammarly จะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบไวยากรณ์เบื้องต้น การแก้ไขการสะกดคำผิด สะดวกมากขึ้นเพราะมีอยู่ในแอปพลิเคชั่นบน ios

สรุปแล้ว QuillBot จะทำหน้าที่สำคัญ ในการเป็นผู้ช่วยตรวจทานประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีคำศัพท์ หรือใประโยคที่ดีมากขึ้นตามหลักการของภาษา โดย QuillBot จะอาศัยเทคโนโลยี AI เข้ามาเรียนรู้ และช่วยแก้ไขประโยคต่าง ๆ โดยเป้าหมายสำคัญของ QuillBot ก็คือ การเป็นหนึ่งในเครื่องมือ ที่จะช่วยให้ผู้ที่ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษใช้เวลาในการพิมพ์น้อยลง และลดความเครียดจากการพยายามพิมพ์ประโยคที่สวยงาม โดยที่ QuillBot จะเป็นนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) Quillbot เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนภาษาที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อการพัฒนานักเรียนฝึกฝนทักษะการเขียน และอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องเพราะมีการตรวจสอบไวยากรณ์การสะกดคำ และรูปแบบประโยค รวมไปถึงการสรุปเนื้อหาของข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

AR เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มาก ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR

ผู้ที่สนใจในการสร้างเนื้อหาดิจิทัล และต้องการใช้ AR เพื่อเพิ่มมิติใหม่กับผลงานของตัวเอง โดยเฉพาะคุณครูอาจารย์ที่ต้องการสร้าง ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1706 ผู้เรียน

Related Videos

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
485 views • 1 ปีที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
55614 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ
01:12:56
Starfish Academy

แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ

Starfish Academy
311 views • 10 เดือนที่แล้ว
แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
105 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration