นักเรียน Active ได้ง่ายๆแค่ใช้ Class point

Starfish Academy
Starfish Academy 1296 views • 4 เดือนที่แล้ว
นักเรียน Active ได้ง่ายๆแค่ใช้ Class point

Class Point เป็นส่วนเสริมของ Microsoft PowerPoint ป็นเครื่องมือสอนออนไลน์ ที่ใช้งานง่าย สะดวกสบายและมีเครื่องมือที่หลากหลาย สามารถใช้สำหรับการสอนออนไลน์ เพราะจะช่วยให้คุณครูทำการสอนง่ายขึ้น คือ จะทำให้การสอนสามารถเป็นแบบโต้ตอบได้ เด็กๆสามารถตอบคำถามผ่านการนำเสนอ คุณครูสามารถสร้างกระดานดำ แล้วยังช่วยจัดเก็บข้อมูลการนำเสนอ และข้อมูลการตอบคำถามของเด็กๆ ได้อย่างเป็นระบบ 

Active Learning คือ กระบวนการเรียนการสอนซึ่งเน้นการมีส่วนร่วม โดยเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติ และเน้นไปที่การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยการอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดที่มีอยู่เดิม รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ไม่ใช่แค่ให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวเท่านั้น แต่จะต้องเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้สมอง หรือใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถในการลงมือปฏิบัตินั่นเอง

คุณครูสามารถเข้าไป ดาวน์โหลด และติดตั้ง Class Point ได้ง่ายมาก ได้ที่ www.ClassPoint.io และคุณครูสามารถเข้าไปจัดการระบบหลังบ้านได้ที่ App.ClassPoint.io ข้อสำคัญคุณครูจะต้องทำการดาวน์โหลด และติดตั้งให้เรียบร้อย ถ้าดาวน์โหลดเสร็จจะสังเกตเห็นแถบ Inknoe Class Point  เป็นแถบสีแดงถึงจะดำเนินการต่อไปได้แต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นเหมือน Power Point ธรรมดาที่เราเคยใช้งานทั่วไปนั่นเอง เมื่อคุณครูติดตั้งและดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าไปในหน้าของเว็บ Supercharge your teaching with PowerPoint แล้วเข้าไปสมัครตามระบบ เมื่อเข้าได้อย่างถูกต้องคุณครูก็จะสามารถเข้าไปจัดการระบบหลังบ้านได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพในหน้าของ App.ClassPoint.io นั่นเอง เมื่อเข้าระบบหลังบ้านที่ App.ClassPoint.io เรียบร้อยแล้ว คุณครูจะเห็นหน้าต่างของ Class Point ที่มีรายละเอียดภาพรวม ดังนี้

  1. Classes คือ ห้องเรียนที่คุณครูได้สร้างขึ้นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  2. Reports คือ รายงานรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนอย่างละเอียด 
  3. Liked Activities คือ กิจกรรมที่เราชอบ เป็นกิจกรรมที่เรากด Like ไว้ ก็จะนำมาเก็บไว้ อย่างมีระบบ
  4. Account คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานต่างๆอย่างเป็นระบบแบบแผน 

จุดเด่นของ Class Point คือ 

1. Gamified learning journey คือ กิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานมี 3 Step 

  • Step1 Students are award stars ให้รางวัลกับนักเรียนเป็นดาวเท่านั้น และมีการเพิ่มระดับ ของดาว
  • Step2 They level up and earn badges การเพิ่มระดับของดาว ขึ้นอยู่กับความยากความง่ายตาม Step 
  • Step3 Then, rank up the leader Board จะได้รู้ว่าใครเก่งที่สุด ใครขึ้นกระดานเป็นผู้นำ จะดูจากคะแนนตามจำนวนดาวที่สะสมไว้ ตามระดับความสามารถของนักเรียน

2. Powerful presentation toolkit คือ วิธีการที่ช่วยในการนำเสนอ โดยมีเครื่องมือต่างๆมากมายมาใช้

3. Interactive quiz questions คือ เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างข้อสอบ สร้างคำถาม 

 จะเห็นได้ว่าคุณครูจะสามารถจัดกิจกรรมการรียนรู้แบบ Active ได้ง่ายๆแค่ใช้ Class point มาเป็นครื่องมือที่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และมีครบทุกเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับคุณครู โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันอื่นร่วมด้วย ที่จะช่วยให้คุณครูทำการสอนง่ายขึ้นบน PowerPoint คุณครูสามารถสร้างแบบทดสอบเชิงโต้ตอบใน PowerPoint ที่ต้องการถาม คุณครูสามารถใส่คำอธิบายประกอบสไลด์ด้วยไวท์บอร์ดดิจิทัล ที่สำคัญที่สุดในการที่นักเรียนมีส่วนร่วม โดยเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติ Active Learning คือ นักเรียนจะสามารถตอบคำถาม และคุณครูดูคำตอบของนักเรียนแบบสด ๆ มีการตอบโต้กันได้ตลอดเวลา หรือนักเรียนสามารถนำบทเรียนไปทบทวนได้ตลอดเวลา หลังเลิกเรียนจากใน PowerPoint

ดังนั้น Class Point เป็นเครื่องมือที่จะสามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามได้แบบทันที อย่างหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และภาคภูมิใจในการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงนักเรียนจะเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจ มากไปกว่านั้น Class Point มีตัวช่วยในการนำเสนอให้กับคุณครูอย่างหลากหลาย และน่าสนใจมากในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง ทั้งนี้สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2516 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้
Starfish Academy

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2490 ผู้เรียน
เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

Coaching Through MBTI : Myers-Briggs Type Indicator เป็นคอร์สที่จะทำให้คุณครูได้เปลี่ยนจากครูที่ทำหน้าที่สอนให้เป็นโ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator
Starfish Academy

โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
259 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
593 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่
01:47
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
183 views • 4 ปีที่แล้ว
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่