EDU Talk : Creative Classroom

Starfish Academy
Starfish Academy 2536 views • 3 ปีที่แล้ว
EDU Talk : Creative Classroom

ช่วงปิดเทอมแบบนี้ เด็กๆ ต้องอยู่ที่บ้านเป็นเวลานาน ผู้ปกครองหลายๆท่าน คงอยากรู้ว่า เราจะหากิจกรรมอะไรให้ลูกทำได้บ้าง เพื่อให้ลูกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย

Starfish Education จึงมาแบ่งปันไอเดียการทำกิจกรรม “พื้นที่นักสร้างสรรค์” ซึ่งสรุปมาจากการพูดคุยในกิจกรรม Starfish Talk ช่วง EDU Talk : Creative Classroom โดยอาจารย์ธิติ ธีระเธียร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ปกครอง ในการนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับลูกๆ ที่บ้านค่ะ

ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจก่อนว่า “พื้นที่นักสร้างสรรค์” คืออะไร ?

พื้นที่นักสร้างสรรค์ หรือ Makerspace เป็นการจัดพื้นที่ให้กับเด็กๆ ได้ทำในสิ่งที่เขาสนใจ หรือสิ่งที่เขาชอบ ซึ่งพื้นที่นักสร้างสรรค์นี้ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าทำ รวมถึงเป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กๆได้ ซึ่งในการจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์นั้น สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จัดเป็นห้องหรือจัดเป็นมุมเล็กๆ ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน และสอดคล้องกับความสนใจของเด็กด้วย

เราจะสร้างพื้นที่นักสร้างสรรค์ที่บ้านได้อย่างไร ?

1. จัดพื้นที่ให้เป็นมุม หรือบริเวณที่มีความเป็นส่วนตัว ไม่มีสิ่งใดมารบกวน เพื่อให้ลูกมีสมาธิในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

2. จัดพื้นที่ให้ดูน่าสนใจ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเป็นวิชาการหรือเป็นห้องสมุด แต่เป็นพื้นที่ที่ลูกเห็นแล้วอยากเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้น หรืออยากทำอะไรก็ได้ตามความสนใจของตัวเอง และให้ลูกรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้น 

ตัวอย่างเช่น หากลูกชอบงานประดิษฐ์ เราก็อาจจะจัดพื้นที่หรือมุมๆนั้นให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ลูกต้องใช้ในการทำงานประดิษฐ์ หรือหากลูกชอบทำงานศิลปะ เราก็อาจจะมีสมุดวาดภาพ สีไม้ สีโปสเตอร์  ไว้ให้ลูกได้ทำงานศิลปะ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ปกครองควรสังเกตลูกๆอยู่เสมอ หากเขามีความชอบ หรือความสนใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากขึ้น เราก็สามารถที่จะจัดหาเครื่องมือให้กับลูกเพิ่มเติม อาจจะหาหนังสือ หรือสื่อการเรียนรู้ต่างๆ มาให้ลูกได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้

3. ชวนให้ลูกเรียนรู้ โดยไม่บังคับ หรือกำหนดตารางเวลาว่าลูกจะต้องใช้พื้นที่นี้เมื่อไหร่ เพราะจะทำให้ลูกรู้สึกอึดอัด ซึ่งสิ่งที่ผู้ปกครองควรทำคือ การชวนหรือท้าทายให้ลูกทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกอยากเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง

เราจะหาไอเดียเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่นักสร้างสรรค์ได้จากที่ไหน ?

สำหรับไอเดียในการจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ หรือ Makerspace ผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก www.starfishlabz.com/ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่รวบรวมเทคนิค เครื่องมือ และวิธีการต่างๆ ในการจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กๆ ให้เป็นนักเรียนรู้ และนักสร้างสรรค์ได้อย่างง่ายๆ

นอกจากนี้ ผู้ปกครองสามารถเข้าไปเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกๆ เกิดทักษะต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น กระบวนการ STEAM design process ที่จะเป็นพื้นฐานให้ลูกๆ ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น

เราจะเห็นได้ว่า ทุกๆ ที่ คือ พื้นที่ของนักสร้างสรรค์ โดยเฉพาะที่บ้าน ผู้ปกครองสามารถจัดพื้นที่ในบ้านให้เป็นพื้นที่นักสร้างสรรค์ เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และได้พัฒนาทักษะของตัวเองอย่างรอบด้าน โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6048 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2389 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2404 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Peer Learning คืออะไร 5 รูปแบบของกิจกรรม Peer to Peer Learning ตัวอย่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss
Starfish Academy

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6725 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
05:41
Starfish Academy

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)

Starfish Academy
1017 views • 2 ปีที่แล้ว
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
578 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
60 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]