ช่วงปิดเทอมแบบนี้ เด็กๆ ต้องอยู่ที่บ้านเป็นเวลานาน ผู้ปกครองหลายๆท่าน คงอยากรู้ว่า เราจะหากิจกรรมอะไรให้ลูกทำได้บ้าง เพื่อให้ลูกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย

Starfish Education จึงมาแบ่งปันไอเดียการทำกิจกรรม “พื้นที่นักสร้างสรรค์” ซึ่งสรุปมาจากการพูดคุยในกิจกรรม Starfish Talk ช่วง EDU Talk : Creative Classroom โดยอาจารย์ธิติ ธีระเธียร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ปกครอง ในการนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับลูกๆ ที่บ้านค่ะ

ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจก่อนว่า “พื้นที่นักสร้างสรรค์” คืออะไร ?

พื้นที่นักสร้างสรรค์ หรือ Makerspace เป็นการจัดพื้นที่ให้กับเด็กๆ ได้ทำในสิ่งที่เขาสนใจ หรือสิ่งที่เขาชอบ ซึ่งพื้นที่นักสร้างสรรค์นี้ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าทำ รวมถึงเป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กๆได้ ซึ่งในการจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์นั้น สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จัดเป็นห้องหรือจัดเป็นมุมเล็กๆ ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน และสอดคล้องกับความสนใจของเด็กด้วย

เราจะสร้างพื้นที่นักสร้างสรรค์ที่บ้านได้อย่างไร ?

1. จัดพื้นที่ให้เป็นมุม หรือบริเวณที่มีความเป็นส่วนตัว ไม่มีสิ่งใดมารบกวน เพื่อให้ลูกมีสมาธิในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

2. จัดพื้นที่ให้ดูน่าสนใจ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเป็นวิชาการหรือเป็นห้องสมุด แต่เป็นพื้นที่ที่ลูกเห็นแล้วอยากเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้น หรืออยากทำอะไรก็ได้ตามความสนใจของตัวเอง และให้ลูกรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้น 

ตัวอย่างเช่น หากลูกชอบงานประดิษฐ์ เราก็อาจจะจัดพื้นที่หรือมุมๆนั้นให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ลูกต้องใช้ในการทำงานประดิษฐ์ หรือหากลูกชอบทำงานศิลปะ เราก็อาจจะมีสมุดวาดภาพ สีไม้ สีโปสเตอร์  ไว้ให้ลูกได้ทำงานศิลปะ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ปกครองควรสังเกตลูกๆอยู่เสมอ หากเขามีความชอบ หรือความสนใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากขึ้น เราก็สามารถที่จะจัดหาเครื่องมือให้กับลูกเพิ่มเติม อาจจะหาหนังสือ หรือสื่อการเรียนรู้ต่างๆ มาให้ลูกได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้

3. ชวนให้ลูกเรียนรู้ โดยไม่บังคับ หรือกำหนดตารางเวลาว่าลูกจะต้องใช้พื้นที่นี้เมื่อไหร่ เพราะจะทำให้ลูกรู้สึกอึดอัด ซึ่งสิ่งที่ผู้ปกครองควรทำคือ การชวนหรือท้าทายให้ลูกทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกอยากเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง

เราจะหาไอเดียเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่นักสร้างสรรค์ได้จากที่ไหน ?

สำหรับไอเดียในการจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ หรือ Makerspace ผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก www.starfishlabz.com/ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่รวบรวมเทคนิค เครื่องมือ และวิธีการต่างๆ ในการจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กๆ ให้เป็นนักเรียนรู้ และนักสร้างสรรค์ได้อย่างง่ายๆ

นอกจากนี้ ผู้ปกครองสามารถเข้าไปเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกๆ เกิดทักษะต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น กระบวนการ STEAM design process ที่จะเป็นพื้นฐานให้ลูกๆ ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น

เราจะเห็นได้ว่า ทุกๆ ที่ คือ พื้นที่ของนักสร้างสรรค์ โดยเฉพาะที่บ้าน ผู้ปกครองสามารถจัดพื้นที่ในบ้านให้เป็นพื้นที่นักสร้างสรรค์ เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และได้พัฒนาทักษะของตัวเองอย่างรอบด้าน โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

Starfish Learning Box กล่องการเรียนรู้บ้านปลาดาว

Starfish Learning Box กล่องการเรียนรู้บ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เด็กไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้ตามปกติที่โรงเรียน ทำให้โรงเรียนต้องทำการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในรูปแบบออนไลน์ แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดที่หลาก ...

438 views 21.12.21
Starfish Learning Box กล่องการเรียนรู้บ้านปลาดาว
แชร์ไอเดียการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ง่ายๆ สไตล์โรงเรียนบ้านปลาดาว

แชร์ไอเดียการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ง่ายๆ สไตล์โรงเรียนบ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy

นับตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เด็กไม่ได้เรียนที่โรงเรียนตามปกติ และบ้านต้องกลายเป็นโรงเรียน ทำให้พ่อแม่ต้องปรับตัวในการทำกิจกรรม สอนหนังสือ รวมถึงทำการบ้านร่วมกับลูก ครั้งนี้มูลนิธิสตาร์ฟิชฯ จะมาแนะนำเทคนิคดีๆ ให้กับคุณพ่อ คุณแม่สำหรับเด็กระดับชั้นอนุบ ...

290 views 07.01.22
แชร์ไอเดียการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ง่ายๆ สไตล์โรงเรียนบ้านปลาดาว
สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังมีการกระจายอย่างกว้างขวาง ย่อมส่งผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ยังถูกกล่าวถึง และการหามาตราการในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเ ...

2046 views 03.09.21
สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง