ช่วงปิดเทอมแบบนี้ เด็กๆ ต้องอยู่ที่บ้านเป็นเวลานาน ผู้ปกครองหลายๆท่าน คงอยากรู้ว่า เราจะหากิจกรรมอะไรให้ลูกทำได้บ้าง เพื่อให้ลูกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย

Starfish Education จึงมาแบ่งปันไอเดียการทำกิจกรรม “พื้นที่นักสร้างสรรค์” ซึ่งสรุปมาจากการพูดคุยในกิจกรรม Starfish Talk ช่วง EDU Talk : Creative Classroom โดยอาจารย์ธิติ ธีระเธียร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ปกครอง ในการนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับลูกๆ ที่บ้านค่ะ

ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจก่อนว่า “พื้นที่นักสร้างสรรค์” คืออะไร ?

พื้นที่นักสร้างสรรค์ หรือ Makerspace เป็นการจัดพื้นที่ให้กับเด็กๆ ได้ทำในสิ่งที่เขาสนใจ หรือสิ่งที่เขาชอบ ซึ่งพื้นที่นักสร้างสรรค์นี้ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าทำ รวมถึงเป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กๆได้ ซึ่งในการจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์นั้น สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จัดเป็นห้องหรือจัดเป็นมุมเล็กๆ ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน และสอดคล้องกับความสนใจของเด็กด้วย

เราจะสร้างพื้นที่นักสร้างสรรค์ที่บ้านได้อย่างไร ?

1. จัดพื้นที่ให้เป็นมุม หรือบริเวณที่มีความเป็นส่วนตัว ไม่มีสิ่งใดมารบกวน เพื่อให้ลูกมีสมาธิในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

2. จัดพื้นที่ให้ดูน่าสนใจ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเป็นวิชาการหรือเป็นห้องสมุด แต่เป็นพื้นที่ที่ลูกเห็นแล้วอยากเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้น หรืออยากทำอะไรก็ได้ตามความสนใจของตัวเอง และให้ลูกรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้น 

ตัวอย่างเช่น หากลูกชอบงานประดิษฐ์ เราก็อาจจะจัดพื้นที่หรือมุมๆนั้นให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ลูกต้องใช้ในการทำงานประดิษฐ์ หรือหากลูกชอบทำงานศิลปะ เราก็อาจจะมีสมุดวาดภาพ สีไม้ สีโปสเตอร์  ไว้ให้ลูกได้ทำงานศิลปะ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ปกครองควรสังเกตลูกๆอยู่เสมอ หากเขามีความชอบ หรือความสนใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากขึ้น เราก็สามารถที่จะจัดหาเครื่องมือให้กับลูกเพิ่มเติม อาจจะหาหนังสือ หรือสื่อการเรียนรู้ต่างๆ มาให้ลูกได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้

3. ชวนให้ลูกเรียนรู้ โดยไม่บังคับ หรือกำหนดตารางเวลาว่าลูกจะต้องใช้พื้นที่นี้เมื่อไหร่ เพราะจะทำให้ลูกรู้สึกอึดอัด ซึ่งสิ่งที่ผู้ปกครองควรทำคือ การชวนหรือท้าทายให้ลูกทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกอยากเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง

เราจะหาไอเดียเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่นักสร้างสรรค์ได้จากที่ไหน ?

สำหรับไอเดียในการจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ หรือ Makerspace ผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก www.starfishlabz.com/ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่รวบรวมเทคนิค เครื่องมือ และวิธีการต่างๆ ในการจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กๆ ให้เป็นนักเรียนรู้ และนักสร้างสรรค์ได้อย่างง่ายๆ

นอกจากนี้ ผู้ปกครองสามารถเข้าไปเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกๆ เกิดทักษะต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น กระบวนการ STEAM design process ที่จะเป็นพื้นฐานให้ลูกๆ ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น

เราจะเห็นได้ว่า ทุกๆ ที่ คือ พื้นที่ของนักสร้างสรรค์ โดยเฉพาะที่บ้าน ผู้ปกครองสามารถจัดพื้นที่ในบ้านให้เป็นพื้นที่นักสร้างสรรค์ เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และได้พัฒนาทักษะของตัวเองอย่างรอบด้าน โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังมีการกระจายอย่างกว้างขวาง ย่อมส่งผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ยังถูกกล่าวถึง และการหามาตราการในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเ ...

604 views 03.09.21
สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง
Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์สตาร์ฟิช : EDU TALK ฐานสมรรถนะ ใครว่ายาก ?

Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์สตาร์ฟิช : EDU TALK ฐานสมรรถนะ ใครว่ายาก ?

Starfish Academy
Starfish Academy

คุณครูหลายท่านอาจสงสัยว่า เราจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะได้อย่างไร หรือจะมีวิธีการวัด และประเมินผลผู้เรียนแบบไหนในบทความนี้เราจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ซึ่งสรุปมาจากงาน Starfish ...

683 views 18.06.21
Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์สตาร์ฟิช : EDU TALK ฐานสมรรถนะ ใครว่ายาก ?
เมื่อบ้านคือโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ในยุค COVID-19 พ่อแม่กลายเป็นครูจะสร้างการเรียนรู้ที่บ้านได้ยังไง

เมื่อบ้านคือโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ในยุค COVID-19 พ่อแม่กลายเป็นครูจะสร้างการเรียนรู้ที่บ้านได้ยังไง

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

จากสถานการณ์โรค COVID – 19 ส่งผลกระทบในหลายด้านๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ยังเป็นประเด็นให้พูดถึงในการเสนอให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอน 1 ปี และถึงแม้ว่าข้อเสนอดังกล่าวจะออกมาในรูปแบบใด ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเรี ...

1033 views 20.08.21
เมื่อบ้านคือโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ในยุค COVID-19 พ่อแม่กลายเป็นครูจะสร้างการเรียนรู้ที่บ้านได้ยังไง