ช่วงปิดเทอมแบบนี้ เด็กๆ ต้องอยู่ที่บ้านเป็นเวลานาน ผู้ปกครองหลายๆท่าน คงอยากรู้ว่า เราจะหากิจกรรมอะไรให้ลูกทำได้บ้าง เพื่อให้ลูกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย

Starfish Education จึงมาแบ่งปันไอเดียการทำกิจกรรม “พื้นที่นักสร้างสรรค์” ซึ่งสรุปมาจากการพูดคุยในกิจกรรม Starfish Talk ช่วง EDU Talk : Creative Classroom โดยอาจารย์ธิติ ธีระเธียร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ปกครอง ในการนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับลูกๆ ที่บ้านค่ะ

ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจก่อนว่า “พื้นที่นักสร้างสรรค์” คืออะไร ?

พื้นที่นักสร้างสรรค์ หรือ Makerspace เป็นการจัดพื้นที่ให้กับเด็กๆ ได้ทำในสิ่งที่เขาสนใจ หรือสิ่งที่เขาชอบ ซึ่งพื้นที่นักสร้างสรรค์นี้ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าทำ รวมถึงเป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กๆได้ ซึ่งในการจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์นั้น สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จัดเป็นห้องหรือจัดเป็นมุมเล็กๆ ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน และสอดคล้องกับความสนใจของเด็กด้วย

เราจะสร้างพื้นที่นักสร้างสรรค์ที่บ้านได้อย่างไร ?

1. จัดพื้นที่ให้เป็นมุม หรือบริเวณที่มีความเป็นส่วนตัว ไม่มีสิ่งใดมารบกวน เพื่อให้ลูกมีสมาธิในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

2. จัดพื้นที่ให้ดูน่าสนใจ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเป็นวิชาการหรือเป็นห้องสมุด แต่เป็นพื้นที่ที่ลูกเห็นแล้วอยากเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้น หรืออยากทำอะไรก็ได้ตามความสนใจของตัวเอง และให้ลูกรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้น 

ตัวอย่างเช่น หากลูกชอบงานประดิษฐ์ เราก็อาจจะจัดพื้นที่หรือมุมๆนั้นให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ลูกต้องใช้ในการทำงานประดิษฐ์ หรือหากลูกชอบทำงานศิลปะ เราก็อาจจะมีสมุดวาดภาพ สีไม้ สีโปสเตอร์  ไว้ให้ลูกได้ทำงานศิลปะ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ปกครองควรสังเกตลูกๆอยู่เสมอ หากเขามีความชอบ หรือความสนใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากขึ้น เราก็สามารถที่จะจัดหาเครื่องมือให้กับลูกเพิ่มเติม อาจจะหาหนังสือ หรือสื่อการเรียนรู้ต่างๆ มาให้ลูกได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้

3. ชวนให้ลูกเรียนรู้ โดยไม่บังคับ หรือกำหนดตารางเวลาว่าลูกจะต้องใช้พื้นที่นี้เมื่อไหร่ เพราะจะทำให้ลูกรู้สึกอึดอัด ซึ่งสิ่งที่ผู้ปกครองควรทำคือ การชวนหรือท้าทายให้ลูกทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกอยากเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง

เราจะหาไอเดียเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่นักสร้างสรรค์ได้จากที่ไหน ?

สำหรับไอเดียในการจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ หรือ Makerspace ผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก www.starfishlabz.com/ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่รวบรวมเทคนิค เครื่องมือ และวิธีการต่างๆ ในการจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กๆ ให้เป็นนักเรียนรู้ และนักสร้างสรรค์ได้อย่างง่ายๆ

นอกจากนี้ ผู้ปกครองสามารถเข้าไปเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกๆ เกิดทักษะต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น กระบวนการ STEAM design process ที่จะเป็นพื้นฐานให้ลูกๆ ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น

เราจะเห็นได้ว่า ทุกๆ ที่ คือ พื้นที่ของนักสร้างสรรค์ โดยเฉพาะที่บ้าน ผู้ปกครองสามารถจัดพื้นที่ในบ้านให้เป็นพื้นที่นักสร้างสรรค์ เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และได้พัฒนาทักษะของตัวเองอย่างรอบด้าน โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

5 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับครูมือโปร

5 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับครูมือโปร

Starfish Academy
Starfish Academy

STEAM Design Process เป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ 5 ศาสตร์สาระวิชาหลักๆเข้าด้วยกันคือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวร ...

997 views 09.02.21
5 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับครูมือโปร
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy

บทบาทของคุณพ่อคุณแม่...ผู้เชื่อมโยงการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่โลกของความเป็นจริงการเชื่อมโยงจากโรงเรียนไปถึงพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าหากโรงเรียนเซ็ตระบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่ดี มีมาตรฐานการเรียนการสอน คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปสังเกตว่าเขาเรียนรู้อะ ...

1048 views 11.11.20
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 2 โดย Starfish Education

"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 2 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy

แนวทางที่จะช่วยส่งเสริมสมรรถนะให้กับลูก ในบทบาทของคุณพ่อคุณแม่หากมองในเชิงของทางการแพทย์ คุณพ่อคุณแม่ต้องหาโอกาส และเปิดโอกาสให้ลูกได้สัมผัสกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวให้ได้มากที่สุด รวมถึงการปรับตัวตามบริบท และสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เรื่ ...

474 views 11.11.20
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 2 โดย Starfish Education