Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Peer Learning คืออะไร 5 รูปแบบของกิจกรรม Peer to Peer Learning ตัวอย่างกระบวนการ Peer Learning สำหรับพ่อแม่ และตัวอย่างการจัดกระบวนการ Peer Learning ด้วย Jigsaw Model สำหรับครู

รายละเอียดคอร์ส

ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ทั่วโลก ทำให้เด็กจำนวนไม่น้อย เกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย และเพื่อครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง จะได้มีเครื่องมือหรือวิธีการที่จะนำไปใช้ในการลดการเรียนรู้ที่ถดถอย Peer Learning จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนำไปจัดให้กับผู้เรียน หรือลูกๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้และลดการเรียนรู้ที่ถดถอยในช่วงที่ผ่านมาได้

Learning Outcomes

Peer Learning คืออะไร

5 รูปแบบของกิจกรรม Peer to Peer Learning

ตัวอย่างกระบวนการ Peer Learning สำหรับพ่อแม่

ตัวอย่างการจัดกระบวนการ Peer Learning ด้วย Jigsaw Model สำหรับครู

4 บทเรียน

Peer Learning คืออะไร

Peer Learning คืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
5 รูปแบบของกิจกรรม Peer to Peer Learning

5 รูปแบบของกิจกรรม Peer to Peer Learning

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ตัวอย่างกระบวนการ Peer Learning สำหรับพ่อแม่

ตัวอย่างกระบวนการ Peer Learning สำหรับพ่อแม่

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ตัวอย่างการจัดกระบวนการ Peer Learning ด้วย Jigsaw Model สำหรับครู

ตัวอย่างการจัดกระบวนการ Peer Learning ด้วย Jigsaw Model สำหรับครู

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง Peer Learning คืออะไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 136 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
09.05.23

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ