พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้สอดคล้อง และเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม

รายละเอียดคอร์ส

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาและทำในสิ่งที่ชอบ มีความกล้าคิด กล้าทำ กระตุ้นความอยากรู้ อยากเห็น และพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดพื้นที่นั้นจะต้องคำนึงถึงการใช้งาน และข้อจำกัดของสถานที่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น การจัดเป็นห้อง จัดเป็นมุม เป็นชุดเคลื่อนที่ หรือ ชุดพกพา เพื่อให้เหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งาน

Learning Outcomes

สร้างห้องแบบไหนให้เป็นพื้นที่นักสร้างสรรค์

พื้นที่จำกัดก็จัด Makerspace ได้

ทุกๆ ที่ คือพื้นที่ของนักสร้างสรรค์

Learning box ชุดสร้างสรรค์แบบพกพา

4 บทเรียน

สร้างห้องแบบไหนให้เป็นพื้นที่นักสร้างสรรค์

สร้างห้องแบบไหนให้เป็นพื้นที่นักสร้างสรรค์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
พื้นที่จำกัดก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่จำกัดก็จัด Makerspace ได้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทุกๆ ที่ คือพื้นที่ของนักสร้างสรรค์

ทุกๆ ที่ คือพื้นที่ของนักสร้างสรรค์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
Learning box ชุดสร้างสรรค์แบบพกพา

Learning box ชุดสร้างสรรค์แบบพกพา

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.03.24

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ