พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้สอดคล้อง และเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม

เรียนรู้เรื่อง สร้างห้องแบบไหนให้เป็นพื้นที่นักสร้างสรรค์ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาและทำในสิ่งที่ชอบ มีความกล้าคิด กล้าทำ กระตุ้นความอยากรู้ อยากเห็น และพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดพื้นที่นั้นจะต้องคำนึงถึงการใช้งาน และข้อจำกัดของสถานที่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น การจัดเป็นห้อง จัดเป็นมุม เป็นชุดเคลื่อนที่ หรือ ชุดพกพา เพื่อให้เหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งาน

Learning Outcomes

สร้างห้องแบบไหนให้เป็นพื้นที่นักสร้างสรรค์

พื้นที่จำกัดก็จัด Makerspace ได้

ทุกๆ ที่ คือพื้นที่ของนักสร้างสรรค์

Learning box ชุดสร้างสรรค์แบบพกพา

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

07.04.22

Level

Basic

คอลเลคชั่น Starfish Future Labz

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

สร้างห้องแบบไหนให้เป็นพื้นที่นักสร้างสรรค์

สร้างห้องแบบไหนให้เป็นพื้นที่นักสร้างสรรค์

พื้นที่จำกัดก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่จำกัดก็จัด Makerspace ได้

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
พื้นที่จำกัดก็จัด Makerspace ได้
ทุกๆ ที่ คือพื้นที่ของนักสร้างสรรค์

ทุกๆ ที่ คือพื้นที่ของนักสร้างสรรค์

Learning box ชุดสร้างสรรค์แบบพกพา

Learning box ชุดสร้างสรรค์แบบพกพา

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Learning box ชุดสร้างสรรค์แบบพกพา