การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5มาตรการในการวางแผน และดำเนินงานตามมาตรการที่วางไว้ โดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นและ การประเมินติดตามผลเป็นระยะสั้น เพื่อให้สามารถปรับปรุงแนวทางให้เหมาะกับสถานการณ์ และผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดคอร์ส

การเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน เป็นเรื่องที่ภาคการศึกษาทั่วโลก ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ความสนใจเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน แม้ว่าจะมีความพยายามในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ก็ไม่สามารถทำให้ผู้เรียน เรียนรู้เหมือนอย่างที่โรงเรียน ดังนั้นคุณครูต้องเตรียมแผนจัดการเรียนการสอน เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับการช่วยเหลือ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล โดยต้องมีการวางมาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียนอย่างเร่งด่วน

Learning Outcomes

Learning loss คืออะไร

การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งระบบ และการวางแผนของโรงเรียนทั้งระบบ

การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู และการช่วยเหลือนักเรียน

การติดตาม ปรับปรุง และผลสะท้อนกลับ และแนวทางสิ่งที่ควรทำก่อน

4 บทเรียน

Learning loss คืออะไร

Learning loss คืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งระบบ และการวางแผนของโรงเรียนทั้งระบบ

การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งระบบ และการวางแผนของโรงเรียนทั้งระบบ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู  และการช่วยเหลือนักเรียน

การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู และการช่วยเหลือนักเรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การติดตาม ปรับปรุง และผลสะท้อนกลับ และแนวทางสิ่งที่ควรทำก่อน

การติดตาม ปรับปรุง และผลสะท้อนกลับ และแนวทางสิ่งที่ควรทำก่อน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอลเลคชั่น

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง Learning loss คืออะไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 3816 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.09.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ