การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5มาตรการในการวางแผน และดำเนินงานตามมาตรการที่วางไว้ โดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นและ การประเมินติดตามผลเป็นระยะสั้น เพื่อให้สามารถปรับปรุงแนวทางให้เหมาะกับสถานการณ์ และผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

เรียนรู้เรื่อง Learning loss คืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน เป็นเรื่องที่ภาคการศึกษาทั่วโลก ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ความสนใจเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน แม้ว่าจะมีความพยายามในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ก็ไม่สามารถทำให้ผู้เรียน เรียนรู้เหมือนอย่างที่โรงเรียน ดังนั้นคุณครูต้องเตรียมแผนจัดการเรียนการสอน เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับการช่วยเหลือ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล โดยต้องมีการวางมาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียนอย่างเร่งด่วน

Learning Outcomes

Learning loss คืออะไร

การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งระบบ และการวางแผนของโรงเรียนทั้งระบบ

การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู และการช่วยเหลือนักเรียน

การติดตาม ปรับปรุง และผลสะท้อนกลับ และแนวทางสิ่งที่ควรทำก่อน

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

15.12.21

Level

Basic

คอลเลคชั่น Education Recovery & Learning loss

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

Learning loss คืออะไร

Learning loss คืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Learning loss คืออะไร
การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งระบบ และการวางแผนของโรงเรียนทั้งระบบ

การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งระบบ และการวางแผนของโรงเรียนทั้งระบบ

การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู  และการช่วยเหลือนักเรียน

การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู และการช่วยเหลือนักเรียน

การติดตาม ปรับปรุง และผลสะท้อนกลับ และแนวทางสิ่งที่ควรทำก่อน

การติดตาม ปรับปรุง และผลสะท้อนกลับ และแนวทางสิ่งที่ควรทำก่อน