Makerspace Day #2

Starfish Education นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดกิจกรรม “Makerspace Day” ครั้งที่ 2 ใ้ห้กับโรงเรียนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้อำนวยการเขตดินแดง หัวหน้าฝ่ายศึกษาสำนักงานเขตดินแดง ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกว่า 170 คน ณ โรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก”นายชูชาติ พุ่มน้อย” ผู้อำนวยการเขตดินแดงมาร่วมเป็นประธานและท่านยังกล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า

“กิจกรรมนี้ตรงกับแนวนโยบายของท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางเขตสำนักงานศึกษาดินแดงรู้สึกยินดีที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ดีใจแทนเด็กๆทุกๆคน และมองว่าทางโรงเรียนจะต้องสานต่อกิจกรรมต่อไปเพราะการเรียนรู้คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ที่แท้จริงแล้วนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภายในห้องเรียนเท่านั้น ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นวิธีการเรียนรู้เพื่อสามารถดึงศักยภาพของเด็กแต่ละคน เพราะในอนาคตเราไม่รู้เลยว่าเด็กๆจะออกไปเป็นอะไร จะจบไปทางสายงานอาชีพไหน

และขอขอบคุณทางมูลนิธิฯและผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน จากกิจกรรมนี้ทำให้เราคิดสร้างสรรค์ ทุกอย่างไม่ได้หยุดแค่นี้ ไม่ได้หยุดเพียงวันนี้เพียงวันเดียว อยากให้เด็กมีการพัฒนาความคิดในทุกวันและที่บอกว่าเด็กๆคืออนาคตของประเทศและกรุงเทพมหานคร เรามองว่าเด็กๆทั้งหลายคือปัจจุบันถ้าเรามองว่าการที่เราทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดคือสิ่งที่ตอบโจทย์ของเรา”

“คุณโยโกะ เตรูย่า” รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้มากล่าวต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ว่า “กิจกรรม Makerspace เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกกระบวนการคิด ได้วางแผน และประดิษฐ์งานขึ้นมา ซึ่งจะมีความแตกต่างจากงานประดิษฐ์ทั่วๆไป ตรงที่เราจะได้ประดิษฐ์งานตามสิ่งที่เราสนใจ หรือเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดตามหัวข้อที่คุณครูได้ตั้งไว้ แต่ในส่วนของกิจกรรม Makerspace จะเป็นแนวคิดของ Design Thinking ในการใช้กระบวนการ STEAM Design Process เพราะ Design Thinking ถูกนำมาใช้ในการจัดการศึกษาค่อนข้างมาก เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

Makerspace เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ และทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ Reflect and Redesign เพราะเราเชื่อว่าเขาเติบโตไปแล้วจะพบกับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต และที่สำคัญในปัจจุบันคือเรื่องของ Resilient คือการล้มเป็นและลุกขึ้นมาต่อสู้กับมันอีกครั้งหนึ่งอย่างไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆ ขอบพระคุณในความใจดีของทุกท่านที่เปิดให้ Starfish ได้มีโอกาสในการสร้างทักษะและเสริมสร้างเครื่องมือให้กับเด็กๆเพื่อให้เขาจะมีทักษะในโลกอนาคต”

การจัดกิจกรรม“Makerspace Day” ครั้งที่ 2 ให้กับโรงเรียนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นความร่วมมือที่จะมุ่งพัฒนาการศึกษาไทย พัฒนาทักษะสำคัญ และสมรรถนะให้กับผู้เรียน พร้อมส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้มีคุณครูแกนนำมาร่วมถอดองค์ความรู้จากการได้ลงมือปฏิบัตจริง โดยร่วมเป็นโค้ชนำกิจกรรมร่วมกับทีม Starfish Academy เพื่อให้คุณครูได้เข้าใจบทบาทการเป็นโค้ชและสามารถสร้างพื้นที่ Makerspace ในโรงเรียนด้วยกระบวนการ STEAM Design Process และนำไปปรับใช้เพื่อสร้าง Active Learning ในห้องเรียนได้จริงพร้อมกับพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนและเผยแพร่กระบวนการให้กับเพื่อนครูหรือโรงเรียนเครือข่ายต่อไปได้

ทักษะสำคัญของการเป็น Maker Coach ที่คุณครูได้ร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยความสะดวก(Facilitating) , ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ (Collaborating) , นักพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) , ผู้สร้างและเผยแพร่เนื้อหา (Authoring And Publishing) และนักนวัตกรรม (Innovation skill) ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กสำหรับการเติบโตในโลกอนาคต และในช่วงสุดท้ายคุณครูแกนนำทุกท่านได้ถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อนำไปปรับใช้ พร้อมเรียนรู้วิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่น Starfish Class เครื่องมือประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นตัวช่วยครูจัดการห้องเรียน และเป็นเครื่องมือตั้งเป้าพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพ

📍รู้จักกับเราเพิ่มเติม 📍
✅สมัครเรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรกับ Starfish Labz: www.starfishlabz.co
✅ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะด้วย Starfish Class: www.starfishclass.com
✅ ติดต่อรับบริการด้านการศึกษา Starfish Education Social Enterprise: www.starfishedu.org/
✅ กดติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ STARFISH EDUCATION ได้ที่
• FACEBOOK: www.facebook.com/starfishlabz
• FACEBOOK: www.facebook.com/StarfishAcademy2019
• YOUTUBE : Starfish Labz Channel
• INSTAGRAM : www.instagram.com/starfishlabz/

วิดีโอใกล้เคียง

Starfish Country Home School Foundation
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation

Starfish Academy
209 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation
Starfish Future Labz – Craft Your Future
05:27
Starfish Academy

Starfish Future Labz – Craft Your Future

Starfish Academy
199 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz – Craft Your Future
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
424 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
46 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญห ...

Starfish Academy
Starfish Academy
บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
1355 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้
Starfish Future Labz

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Future Labz
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2097 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2112 ผู้เรียน