Starfish Future Labz – Craft Your Future

Starfish ต้องการเป็นหนึ่งใน Solution ในการแก้ไขปัญหาของการศึกษาไทย เรามุ่งเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ สร้างแรงกระเพื่อมเข้าไปหาผู้เรียน ส่งเสริมให้บุคลากรแวดล้อมรอบตัวเด็กเพิ่มศักยภาพเพื่อสร้างเด็กที่มีคุณภาพ


ด้วยความร่วมมือระหว่าง Starfish และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จึงเกิดเป็นโครงการ Starfish Future Labz ที่จ.กาญจนบุรี ที่ต้องการขยายศักยภาพคุณครูและนักเรียน เตรียมความพร้อมให้เด็กไทย ไปได้ไกลในโลกอนาคต โดยมี 3 นวัตกรรมการศึกษา ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ

1. Starfish Labz แพลตฟอร์มการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งอนาคต

2. Starfish Class เครื่องมือวางแผนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. Starfish Portfolio Feature แฟ้มสะสมผลงานสำหรับเด็กมัธยม ที่มาพร้อมชุดความคิด การตั้งเป้าหมาย และการวางแผนอนาคต

และเรายังตั้งเป้าที่จะนำ โครงการ Starfish Future Labz ไปสู่ความร่วมมือในจังหวัดต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 แบบทุกที่ทุกเวลา


📍รู้จักกับเราเพิ่มเติม 📍

✅สมัครเรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรกับ Starfish Labz: www.starfishlabz.com

✅ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะด้วย Starfish Class: www.starfishclass.com

✅ ติดต่อรับบริการด้านการศึกษา Starfish Education Social Enterprise: www.starfishedu.org/

✅ กดติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ STARFISH EDUCATION ได้ที่

• FACEBOOK: www.facebook.com/starfishlabz

• FACEBOOK: www.facebook.com/StarfishAcademy2019

• YOUTUBE : Starfish Labz Channel

• INSTAGRAM : www.instagram.com/starfishlabz/

วิดีโอใกล้เคียง

Starfish Country Home School Foundation
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation

Starfish Academy
101 views • 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
25 views • 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
06:20
Starfish Academy

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา

Starfish Academy
157 views • 4 เดือนที่แล้ว
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
410 views • 6 เดือนที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
ด้านความสัมพันธ์
การบริหารจัดการตนเอง

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

เทคโนโลยี บูรณาการ สาระการเรียนรู้
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
Starfish Academy
2 ผู้เรียน

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ เทคนิคการสอน
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
227 ผู้เรียน