สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร

สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร

Self-Esteem หรือ การเคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สามารถรับมือกับอารมณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้

รายละเอียดคอร์ส

คนที่มี Self-Esteem สูงนั้น จะเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง มองโลกในแง่บวก สามารถรับมือกับอารมณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี ในทางกลับกัน คนที่มี Self-Esteem ต่ำ หรือลดต่ำลง จะมีความคิดต่อตนเองในแง่ลบ เกลียดตัวเอง เป็นคนเก็บกด มองตนเองไม่มีคุณค่า ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น กลัวการถูกปฏิเสธ กลัวถูกตำหนิ และ ไม่มีความมั่นใจและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง จะส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและนำสู่ภาวะการเป็นโรคซึมเศร้าได้

Learning Outcomes

ความหมายของ Self–Esteem

Checklist พฤติกรรม Self-Esteem ของเด็ก

เทคนิคการสร้าง Self-Esteem ให้กับเด็กๆ

ตัวอย่างกิจกรรมการสร้าง Self-Esteem

4 บทเรียน

ความหมายของ Self– Esteem

ความหมายของ Self– Esteem

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
Checklist พฤติกรรม Self-Esteem ของเด็ก

Checklist พฤติกรรม Self-Esteem ของเด็ก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เทคนิคการสร้าง Self-Esteem ให้กับเด็กๆ

เทคนิคการสร้าง Self-Esteem ให้กับเด็กๆ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ตัวอย่างกิจกรรมการสร้าง Self-Esteem

ตัวอย่างกิจกรรมการสร้าง Self-Esteem

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ความหมายของ Self– Esteem
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 808 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

281 courses
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ