สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

ก้าวใหม่ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนกับโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่นจำนวน 91 แห่ง ที่ให้ความสำคัญกับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกันกับโค้ชที่ดูแลโรงเรียนอยู่เสมอ ช่วยให้ครูมีกระบวนการสอนที่ชัดเจน ต่อยอดกระบวนการคิดของเด็ก ทำทุกพื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนักนวัตกร โดยชุมชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน มีการใช้ชุดการเรียนรู้ Learning box และ Makerspace ในการทำกิจกรรม มีการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเด็ก และผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้

วิดีโอใกล้เคียง

สมุทรสาครโมเดล
07:01
Starfish Academy

สมุทรสาครโมเดล

Starfish Academy
245 views • 1 ปีที่แล้ว
สมุทรสาครโมเดล
TSQP1 English Subtitle
06:54
Starfish Academy

TSQP1 English Subtitle

Starfish Academy
58 views • 1 ปีที่แล้ว
TSQP1 English Subtitle
สรุปผลโครงการ TSQP2
08:51
Starfish Academy

สรุปผลโครงการ TSQP2

Starfish Academy
354 views • 1 ปีที่แล้ว
สรุปผลโครงการ TSQP2
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
55 views • 3 เดือนที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวัดผลแบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหาเพียงเพื่อนำมาสอบ หลักสูตรฐานสมรรถนะยังเป็ ...

สื่อการเรียนการสอน บูรณาการ สาระการเรียนรู้
ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
Starfish Academy
705 ผู้เรียน

สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
การบริหารจัดการตนเอง

คุณครูไม่ต้องกังวลใจไป เมื่อมีการประกาศเกณฑ์ในการประเมินวิทยฐานะใหม่ (วPA) มาเตรียมตัวให้พร้อมกับการประเมินวิทยฐานะ ...

สื่อการเรียนการสอน บูรณาการ สาระการเรียนรู้
สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA
นายวสุพงษ์ อิวาง
นายวสุพงษ์  อิวาง

สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
Starfish Academy
175 ผู้เรียน