สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

ก้าวใหม่ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนกับโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่นจำนวน 91 แห่ง ที่ให้ความสำคัญกับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกันกับโค้ชที่ดูแลโรงเรียนอยู่เสมอ ช่วยให้ครูมีกระบวนการสอนที่ชัดเจน ต่อยอดกระบวนการคิดของเด็ก ทำทุกพื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนักนวัตกร โดยชุมชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน มีการใช้ชุดการเรียนรู้ Learning box และ Makerspace ในการทำกิจกรรม มีการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเด็ก และผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้

วิดีโอใกล้เคียง

TSQP1 English Subtitle
06:54
Starfish Academy

TSQP1 English Subtitle

Starfish Academy
71 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP1 English Subtitle
สมุทรสาครโมเดล
07:01
Starfish Academy

สมุทรสาครโมเดล

Starfish Academy
322 views • 2 ปีที่แล้ว
สมุทรสาครโมเดล
สรุปผลโครงการ TSQP2
08:51
Starfish Academy

สรุปผลโครงการ TSQP2

Starfish Academy
629 views • 2 ปีที่แล้ว
สรุปผลโครงการ TSQP2
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
283 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5767 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2260 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวัดผลแบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหาเพียงเพื่อนำมาสอบ หลักสูตรฐานสมรรถนะยังเป็ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)
Starfish Academy

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
1266 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy