ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมามูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร, ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิฯ ต้อนรับคณะทำงานด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานำโดย นายธาดา เศวตศิลา ประธานคณะทำงาน, นางนันทิชา ไวยนพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร, นางสาวกรกมล จึงสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานโยบายด้านการมีส่วนร่วมฯ

จากการประชุมคณะทำงานด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน ครั้งที่ 3/2566 วงประชุมเห็นชอบการเลือกใช้แพลตฟอร์มทางการศึกษาในการสื่อสาร คือ “Starfish Labz” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับผู้เข้าใช้งานทั้งจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง และนักวิชาการทั่วประเทศมากถึง 1 ล้านคนเพื่อเป็นอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์งานสมัชชาการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับชาติ รวมถึงข่าวสารของสภาการศึกษา 

การเข้าเยี่ยมชมมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่นในครั้งนี้เกิดมาจากการเล็งเห็นถึงศักยภาพ ประโยชน์และเทคโนโลยีทางการศึกษา (EdTech) ที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาความร่วมมือนี้สำคัญมากๆก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพสร้างทักษะที่สำคัญให้กับเยาวชนของประเทศ

ประเด็นสำคัญที่ร่วมพูดคุยกัน ประกอบด้วย

1.ความร่วมมือกับสตาร์ฟิชในการเป็นแพลตฟอร์มเพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าว งานสมัชชาการศึกษาระดับภาค (4 ภาค) และระดับชาติ 

2.หารือแนวทางการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการศึกษาทุกภาคส่วน

พร้อมทั้งชมนิทรรศการที่น่าสนใจได้แก่

  • การจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม Makerspace ที่พัฒนาห้องเรียนแบบ Active Learning ให้เด็กได้แสดงอิสระทางความคิด 
  • Starfish Labz แหล่งเรียนรู้สร้างไอเดียการจัดการศึกษาแหล่งเรียนออนไลน์แห่งแรกของประเทศแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศ
  • Starfish Class เครื่องมือประเมินสมรรถนะของผู้เรียนสำหรับห้องเรียนแบบ Active Learningตามสภาพจริง
  • นวัตกรรม 3R อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (Read Write Arithmetic) เพื่อเป็นตัวอย่างการออกแบบการศึกษาให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย เข้าใจคุณครู ผู้ปกครองและถูกใจเด็กนักเรียน

ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะมีสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางจะทำให้เกิด Thailand Team ต่อนี้ไปจะเป็นการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพร้อมทั้งให้หน่วยงานต่างๆได้มารวมตัวกันโดยมี Starfish Labz มาช่วยสร้างเวทีบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะผสานองค์ความรู้เครือข่ายและสื่อเรียนรู้ออนไลน์ด้วยการใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายมาเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

วิดีโอใกล้เคียง

Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
01:16:10

Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่

262 views • 1 เดือนที่แล้ว
Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
01:28:13
Starfish Academy

เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
1285 views • 7 เดือนที่แล้ว
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
Starfish Education
03:55

Starfish Education

171 views • 5 เดือนที่แล้ว
Starfish Education
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
06:05
Starfish Academy

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day

Starfish Academy
195 views • 1 ปีที่แล้ว
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้การเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยแบ่งเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับต่ละรดับชั้น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

เด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จะอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มเรียนรู้จักพัฒนาตนเอง สนใจความรู้สึกตนเองและผู้อื่น เริ่มให้ความสนใจเพศตร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER  Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy