กล่องการเรียนรู้ Learning Box

กล่องการเรียนรู้ Learning Box

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box จึงถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเน้นให้เด็กเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเอง

รายละเอียดคอร์ส

Learning box เป็นชุดการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบขึ้นมา ให้เหมาะกับวัยของผู้เรียน และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ ต้องออกแบบให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ หรือชุมชนของผู้เรียน และสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในรูปแบบการเรียนแบบ On-hand และ Online โดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ และปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ปกครองยังเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เช่น คอยดูแล ติดตาม จัดการเรียนรู้ร่วมกับลูกหลานช่วงที่อยู่บ้าน ร่วมประเมินผล ในแบบบันทึกทักษะในชุดการเรียน พร้อมทั้งการประเมินโดยใช้แอปพลิเคชัน Starfish Class ได้อีกด้วย

Learning Outcomes

Learning Box คืออะไร

Learning Box นำไปใช้อย่างไร

การออกแบบ Learning Box

การประเมินผล

4 บทเรียน

Learning Box คืออะไร

Learning Box คืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
Learning Box นำไปใช้อย่างไร

Learning Box นำไปใช้อย่างไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การออกแบบ Learning Box

การออกแบบ Learning Box

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การประเมินผล

การประเมินผล

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอลเลคชั่น

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง Learning Box คืออะไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 2491 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

238 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.09.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

นี่เป็นคอร์สที่ไม่ฟรี. 0 coins จะถูกหักออกจากระเป๋าของคุณ.