Learning Board Game Design

เป้าหมายของคอร์สนี้คือสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างง่ายให้กับคุณครู เพื่อนำไปสู่การคิดเชิงออกแบบบอร์ดเกมการศึกษาด้วยตัวเอง

เรียนรู้เรื่อง Interesting Problem? ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม คือสิ่งที่ระบบการศึกษาไทยต้องการให้ครูเป็นผู้นำการสร้างนวัตกรรมการศึกษา บอร์ดเกมทางการศึกษาเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากสนุกช่วยพัฒนาทักษะและการคิดของผู้เล่น ทั้งนี้บอร์ดเกมที่ขายตามท้องตลาดเป็นเพียงสื่อเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นไม่ได้มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านวิชาการ หากคุณครูสามารถออกแบบอร์ดเกมทางการศึกษาได้ด้วยตนเอง ก็จะสามารถผนวกเนื้อหาวิชาการเข้าไปในเกมได้และสามารถใช้พัฒนาทักษะกระบวนการให้กับนักเรียนได้มากขึ้น

Learning Outcomes

เทคนิคเลือกปัญหาสำหรับออกแบบบอร์ดเกม

2 ขั้นตอนเริ่มต้นในการออกแบบบอร์ดเกม

ออกแบบกลไกในบอร์ดเกม

ของวิเศษจากโดราเอบอสสำหรับการออกแบบ

Tags

ผู้เขียน

นายรัชกร เวชวรนันท์
นายรัชกร เวชวรนันท์

เจ้าของเพจ Boss Lab Board Game ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ผู้ออกแบบบอร์ดเกม พฤกษาคายน้ำ, ผู้ออกแบบบอร์ดเกม เกมกลคนการเมือง, ผู้ออกแบบบอร์ดเกม Sentences, ผู้ออกแบบบอร์ดเกม the Australia’s Bushfire เกมเรียนรู้ไฟป่า, งานวิจัยการพัฒนาทักษะการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดการเรียนร้แบบสืบเสาะ หาความรู้โดยใช้เกมเป็นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic

คอลเลคชั่น Teen tool

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

Interesting Problem?

Interesting Problem?

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Interesting Problem?
How to Design? Part 1

How to Design? Part 1

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
How to Design? Part 1
How to Design? Part 2

How to Design? Part 2

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
How to Design? Part 2
เคล็ดไม่ลับจับบั๊ก

เคล็ดไม่ลับจับบั๊ก

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เคล็ดไม่ลับจับบั๊ก