วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

ทักษะซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดคอร์ส

วิทยาการคำนวนเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) อยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ซึ่งสามารถใช้เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่วนการโค้ดดิ้งเป็นการพัฒนาทักษะในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาชีวิต อาชีพ การงานและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Learning Outcomes

มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ

แหล่งข้อมูลและแนวทางการจัดการเรียนรู้

เครื่องมือเพื่อการพัฒนาทักษะการโค้ดดิ้ง

4 บทเรียน

วิทยาการคำนวณ คืออะไร

วิทยาการคำนวณ คืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนวทางในการจัดการเรียนรู้

แนวทางในการจัดการเรียนรู้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
โค้ดดิ้ง: ทักษะแห่งอนาคต

โค้ดดิ้ง: ทักษะแห่งอนาคต

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เครื่องมือเพื่อการสอนโค้ดดิ้ง

เครื่องมือเพื่อการสอนโค้ดดิ้ง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง วิทยาการคำนวณ คืออะไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 10782 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

285 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
28.04.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ