การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

การจัดประสบการณ์แบบโครงงานจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบจากคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน ผ่านการวางแผนสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีคุณครูเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือในการทำโครงการ

รายละเอียดคอร์ส

ศึกษาแนวคิด “การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ” การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน องค์ประกอบสำคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน กระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการสืบเสาะเพื่อแสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

4 บทเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PBL

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PBL

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน

การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การประเมินผลการเรียนรู้

การประเมินผลการเรียนรู้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ตัวอย่างการสอนแบบ PBL

ตัวอย่างการสอนแบบ PBL

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PBL
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 3277 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

281 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.09.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ