เครื่องมือครู

พื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการสอนอย่างมืออาชีพสำหรับครูยุคใหม่ เปิดประตูสู่โลกแห่งนวัตกรรมการศึกษาด้วยวิดีโอเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่มาตรการลดภาวะความรู้ถดถอย การพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน จนถึงการจัดการเรียนรู้ตามแนวฐานสมรรถนะ สำรวจเครื่องมือและเทคนิคสอนสมัยใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนในชั้นเรียนของคุณอย่างสิ้นเชิง ค้นพบวิธีการดูแลสุขภาวะนักเรียน และทบทวนผลลัพธ์จากการพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ #เครื่องมือครู #StarfishLabz #การศึกษา #การพัฒนาผู้สอน #การพัฒนาผู้เรียน #สุขภาวะผู้เรียน #การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ #LearningLoss

7 results for "เครื่องมือครู"

5 มาตรการ ลดภาวะความรู้ถดถอย และฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
05:02
Starfish Academy

5 มาตรการ ลดภาวะความรู้ถดถอย และฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

Starfish Academy
391 views • 1 ปีที่แล้ว
5 มาตรการ ลดภาวะความรู้ถดถอย และฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด
13:58
Starfish Academy

Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด

Starfish Academy
101 views • 1 ปีที่แล้ว
Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด
Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด
13:16
Starfish Academy

Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด

Starfish Academy
219 views • 1 ปีที่แล้ว
Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด
Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน
11:22
Starfish Academy

Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน

Starfish Academy
62 views • 1 ปีที่แล้ว
Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
1300 views • 1 ปีที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1191 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Module 7 - การทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโรงเรียน
15:16

Module 7 - การทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโรงเรียน

107 views • 3 ปีที่แล้ว
Module 7 - การทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโรงเรียน

Other video playlists