โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP 2

41 results for "โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP 2"

5 มาตรการ ลดภาวะความรู้ถดถอย และฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
05:02
Starfish Academy

5 มาตรการ ลดภาวะความรู้ถดถอย และฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

Starfish Academy
198 views • 4 เดือนที่แล้ว
5 มาตรการ ลดภาวะความรู้ถดถอย และฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด
13:58
Starfish Academy

Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด

Starfish Academy
57 views • 5 เดือนที่แล้ว
Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด
Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด
13:16
Starfish Academy

Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด

Starfish Academy
140 views • 5 เดือนที่แล้ว
Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด
Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน
11:22
Starfish Academy

Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน

Starfish Academy
15 views • 5 เดือนที่แล้ว
Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
380 views • 5 เดือนที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
191 views • 5 เดือนที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Module 7 - แนวทางในการนำเสนอผลลัพธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
01:23

Module 7 - แนวทางในการนำเสนอผลลัพธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

37 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 7 - แนวทางในการนำเสนอผลลัพธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Module 7 - การทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโรงเรียน
15:16

Module 7 - การทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโรงเรียน

44 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 7 - การทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโรงเรียน
Module 4: การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
08:04

Module 4: การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้

586 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 4: การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
Module 4: การสังเกตชั้นเรียน
02:15

Module 4: การสังเกตชั้นเรียน

188 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 4: การสังเกตชั้นเรียน
Module 4: การวางแผนการสอน
02:57

Module 4: การวางแผนการสอน

154 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 4: การวางแผนการสอน
Module 4: การสร้างระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครู
04:49

Module 4: การสร้างระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครู

34 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 4: การสร้างระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครู
Q-info: ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
05:59

Q-info: ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

1086 views • 2 ปีที่แล้ว
Q-info: ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
Module 5 - แนวทางการใช้ระบบ Q-Info ของโรงเรียนบ้านแม่ข่า
29:14

Module 5 - แนวทางการใช้ระบบ Q-Info ของโรงเรียนบ้านแม่ข่า

275 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 5 - แนวทางการใช้ระบบ Q-Info ของโรงเรียนบ้านแม่ข่า
Module 6 - การจัดกิจกรรมแบบ Home-based Learning
50:44

Module 6 - การจัดกิจกรรมแบบ Home-based Learning

650 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 6 - การจัดกิจกรรมแบบ Home-based Learning
Module 6 - แนวทางการใช้ STEAM Learning Box ของโรงเรียน TSQP รุ่นที่ 1
41:30

Module 6 - แนวทางการใช้ STEAM Learning Box ของโรงเรียน TSQP รุ่นที่ 1

74 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 6 - แนวทางการใช้ STEAM Learning Box ของโรงเรียน TSQP รุ่นที่ 1

Other video playlists