โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP 2

35 results for "โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP 2"

Module 7 - แนวทางในการนำเสนอผลลัพธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
01:23

Module 7 - แนวทางในการนำเสนอผลลัพธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

30 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 7 - แนวทางในการนำเสนอผลลัพธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Module 7 - การทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโรงเรียน
15:16

Module 7 - การทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโรงเรียน

23 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 7 - การทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโรงเรียน
Module 4: การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
08:04

Module 4: การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้

264 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 4: การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
Module 4: การสังเกตชั้นเรียน
02:15

Module 4: การสังเกตชั้นเรียน

119 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 4: การสังเกตชั้นเรียน
Module 4: การวางแผนการสอน
02:57

Module 4: การวางแผนการสอน

94 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 4: การวางแผนการสอน
Module 4: การสร้างระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครู
04:49

Module 4: การสร้างระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครู

17 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 4: การสร้างระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครู
Q-info: ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
05:59

Q-info: ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

553 views • 1 ปีที่แล้ว
Q-info: ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
Module 5 - แนวทางการใช้ระบบ Q-Info ของโรงเรียนบ้านแม่ข่า
29:14

Module 5 - แนวทางการใช้ระบบ Q-Info ของโรงเรียนบ้านแม่ข่า

129 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 5 - แนวทางการใช้ระบบ Q-Info ของโรงเรียนบ้านแม่ข่า
Module 6 - การจัดกิจกรรมแบบ Home-based Learning
50:44

Module 6 - การจัดกิจกรรมแบบ Home-based Learning

617 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 6 - การจัดกิจกรรมแบบ Home-based Learning
Module 6 - แนวทางการใช้ STEAM Learning Box ของโรงเรียน TSQP รุ่นที่ 1
41:30

Module 6 - แนวทางการใช้ STEAM Learning Box ของโรงเรียน TSQP รุ่นที่ 1

58 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 6 - แนวทางการใช้ STEAM Learning Box ของโรงเรียน TSQP รุ่นที่ 1
Module 6 - สรุปพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู
06:00

Module 6 - สรุปพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู

71 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 6 - สรุปพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู
Module 6 - สรุปแนวคิดในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
03:30

Module 6 - สรุปแนวคิดในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

392 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 6 - สรุปแนวคิดในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
Module 6 - การใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้
04:11

Module 6 - การใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้

93 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 6 - การใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้
Module 6 - แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19
01:04:42

Module 6 - แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

17 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 6 - แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19
Module 6 - แนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Teaching From Home)
42:39

Module 6 - แนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Teaching From Home)

19 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 6 - แนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Teaching From Home)
Module 3 - นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน
53:48

Module 3 - นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน

48 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 3 - นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน