โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP 2

40 results for "โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP 2"

5 มาตรการ ลดภาวะความรู้ถดถอย และฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
05:02
Starfish Academy

5 มาตรการ ลดภาวะความรู้ถดถอย และฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

Starfish Academy
392 views • 1 ปีที่แล้ว
5 มาตรการ ลดภาวะความรู้ถดถอย และฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด
13:58
Starfish Academy

Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด

Starfish Academy
101 views • 1 ปีที่แล้ว
Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด
Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด
13:16
Starfish Academy

Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด

Starfish Academy
220 views • 1 ปีที่แล้ว
Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด
Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน
11:22
Starfish Academy

Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน

Starfish Academy
62 views • 1 ปีที่แล้ว
Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
1301 views • 1 ปีที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1194 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Module 7 - แนวทางในการนำเสนอผลลัพธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
01:23

Module 7 - แนวทางในการนำเสนอผลลัพธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

50 views • 3 ปีที่แล้ว
Module 7 - แนวทางในการนำเสนอผลลัพธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Module 7 - การทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโรงเรียน
15:16

Module 7 - การทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโรงเรียน

108 views • 3 ปีที่แล้ว
Module 7 - การทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโรงเรียน
Module 4: การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
08:04

Module 4: การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้

958 views • 3 ปีที่แล้ว
Module 4: การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
Module 4: การสังเกตชั้นเรียน
02:15

Module 4: การสังเกตชั้นเรียน

543 views • 3 ปีที่แล้ว
Module 4: การสังเกตชั้นเรียน
Module 4: การวางแผนการสอน
02:57

Module 4: การวางแผนการสอน

340 views • 3 ปีที่แล้ว
Module 4: การวางแผนการสอน
Module 4: การสร้างระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครู
04:49

Module 4: การสร้างระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครู

185 views • 3 ปีที่แล้ว
Module 4: การสร้างระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครู
Q-info: ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
05:59

Q-info: ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

3182 views • 3 ปีที่แล้ว
Q-info: ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
Module 6 - การจัดกิจกรรมแบบ Home-based Learning
50:44

Module 6 - การจัดกิจกรรมแบบ Home-based Learning

680 views • 3 ปีที่แล้ว
Module 6 - การจัดกิจกรรมแบบ Home-based Learning
Module 6 - แนวทางการใช้ STEAM Learning Box ของโรงเรียน TSQP รุ่นที่ 1
41:30

Module 6 - แนวทางการใช้ STEAM Learning Box ของโรงเรียน TSQP รุ่นที่ 1

157 views • 3 ปีที่แล้ว
Module 6 - แนวทางการใช้ STEAM Learning Box ของโรงเรียน TSQP รุ่นที่ 1
Module 6 - สรุปพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู
06:00

Module 6 - สรุปพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู

396 views • 3 ปีที่แล้ว
Module 6 - สรุปพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู

Other video playlists