Module 4: การสร้างระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครู

20 views • 1 ปีที่แล้ว
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาครูและเครื่องมือเพื่อการพัฒนาครูเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้ ผ่านการทำกิจกรรม PLC เพื่อการพัฒนาบทเรียนคุณภาพสูงด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (Teacher School Quality Program : TSQP)

วิดีโอใกล้เคียง

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
5 views • 1 วันที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดบ้านม้า | โรงเรียนบ้านแม่เมย
17:05
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดบ้านม้า | โรงเรียนบ้านแม่เมย

Starfish Academy
36 views • 6 วันที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดบ้านม้า | โรงเรียนบ้านแม่เมย
เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่
30:00
Starfish Academy

เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่

Starfish Academy
23 views • 8 วันที่แล้ว
เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
36 views • 8 วันที่แล้ว
Makerspace Day #2

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน