การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเน้นประเมินทักษะการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และการแสดงออกที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติในการเรียนรู้

รายละเอียดคอร์ส

ศึกษาลักษณะสำคัญเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง แนวคิดเกี่ยวกับความแตกต่างของผู้เรียนและแนวทางในการให้คำแนะนำผู้เรียนเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะตามศักยภาพผู้เรียน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบันทึกข้อมูลด้านพัฒนาการและผลงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

Learning Outcomes

เข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน

แนวคิดในการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

การใช้แฟ้มสะสมงานดิจิทัล

4 บทเรียน

ความแตกต่างของผู้เรียน

ความแตกต่างของผู้เรียน

0:30 ชั่วโมง
3 กิจกรรม
แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง

แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีการประเมินตามสภาพจริง

วิธีการประเมินตามสภาพจริง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แฟ้มสะสมงานดิจิทัล

แฟ้มสะสมงานดิจิทัล

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ความแตกต่างของผู้เรียน
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 3224 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

283 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
30.09.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ