How-To : "Book Creator" แอพพลิเคชั่น ในการช่วยทำสื่อการสอน สร้างความน่าสนใจให้กับผู้เรียน อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ในการเรียนการสอน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

ห้องเรียนแห่งอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

แนวคิดในการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งสามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในศต ...

เทคโนโลยี นวัตกรรม ผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนแห่งอนาคต
อ.ธิติ ธีระเธียร
อ.ธิติ ธีระเธียร

ห้องเรียนแห่งอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
2757 ผู้เรียน

การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
การรู้จักตนเอง

เมื่อยุคเปลี่ยนไปการสื่อสารกันในชีวิตประจำวันเปลี่ยนตาม จากการพูดคุยกลายเป็นการพิมพ์คุยกัน การสร้างสติกเกอร์ไลน์จึงเป็นอาชีพ ...

เทคโนโลยี นวัตกรรม แอพพลิเคชัน
การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

Starfish Academy
Starfish Academy
14 ผู้เรียน

Robot มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ในปัจจุบันรวมไปถึงในอนาคตหุ่นยนต์จะก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างแน่นอน เราสามารถที่จะนำวิทยาการหุ่ ...

เทคโนโลยี นวัตกรรม หุ่นยนต์
Robot มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร

Robot มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
577 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

การจัดการศึกษาแบบ Remote Learning เพื่อการสอนแบบ Teach From Home

การจัดการศึกษาแบบ Remote Learning เพื่อการสอนแบบ Teach From Home

Starfish Academy
Starfish Academy

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ทุกคนกังวลกับความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหากต้องออกจากบ้านมาพบปะกันในสถานที่ต่างๆ ดังนั้น หลายองค์กรจึงได้ตอบรับนโยบายของภาครัฐในการลดความเสี่ยงด้วยการเพิ่มระยะห่างระหว่างกัน ...

7190 views 17.08.20
การจัดการศึกษาแบบ Remote Learning เพื่อการสอนแบบ Teach From Home
AR กับการศึกษายุคใหม่

AR กับการศึกษายุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ เป็นตัวแปรที่ช่วยให้ก้าวเข้าสู่โลกอีกใบ โลกที่ดึงพื้นที่ที่อยู่สุดขอบฟ้ามาอยู่ตรงหน้าได้ในชั่วพริบตา AR จึงเป็นเทคโนโลยีที่แห่งโลกจินตนาการที่จะนำพาโลกแห่งความเป็นจริง และความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน และนอกจ ...

514 views 26.01.21
AR กับการศึกษายุคใหม่
มารู้จักกับ วิศวกรพัฒนาหุ่นยนต์ อาชีพใหม่มาแรง

มารู้จักกับ วิศวกรพัฒนาหุ่นยนต์ อาชีพใหม่มาแรง

Starfish Academy
Starfish Academy

อนาคตนั้นใกล้ตัวเรามาขึ้นทุกทีค่ะ อาชีพที่จะมาแรงนั้นก็เปลี่ยนไปเช่นกัน วิศวกรเป็นอีกอาชีพในฝันของเด็กๆ และเมื่ออาชีพนี้เกี่ยวข้อกับการสร้างสิ่งต่างๆ สิ่งของในอนาคตอย่าง “หุ่นยนต์” ที่มีแนวโน้มว่าจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรามากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้เกิดอาชีพใหม่ ...

222 views 07.03.21
มารู้จักกับ วิศวกรพัฒนาหุ่นยนต์ อาชีพใหม่มาแรง