How-To : "Book Creator" แอพพลิเคชั่น ในการช่วยทำสื่อการสอน สร้างความน่าสนใจให้กับผู้เรียน อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ในการเรียนการสอน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

ห้องเรียนแห่งอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

แนวคิดในการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งสามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในศต ...

เทคโนโลยี นวัตกรรม ผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนแห่งอนาคต
อ.ธิติ ธีระเธียร
อ.ธิติ ธีระเธียร

ห้องเรียนแห่งอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
3067 ผู้เรียน

การออกแบบและการสร้างสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

หลักสูตรสำหรับครูที่ต้องการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี ผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
การออกแบบและการสร้างสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

การออกแบบและการสร้างสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

Starfish Academy
Starfish Academy
416 ผู้เรียน

เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
สื่อและเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่ • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การใช้คำถาม เครื่องมือ การนำเสนอ ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีส่วนสำคัญในการสร้างห้องเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีการถาม กา ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
6980 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

มารู้จักกับ วิศวกรพัฒนาหุ่นยนต์ อาชีพใหม่มาแรง

มารู้จักกับ วิศวกรพัฒนาหุ่นยนต์ อาชีพใหม่มาแรง

Starfish Academy
Starfish Academy

อนาคตนั้นใกล้ตัวเรามาขึ้นทุกทีค่ะ อาชีพที่จะมาแรงนั้นก็เปลี่ยนไปเช่นกัน วิศวกรเป็นอีกอาชีพในฝันของเด็กๆ และเมื่ออาชีพนี้เกี่ยวข้อกับการสร้างสิ่งต่างๆ สิ่งของในอนาคตอย่าง “หุ่นยนต์” ที่มีแนวโน้มว่าจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรามากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้เกิดอาชีพใหม่ ...

4181 views 07.03.21
มารู้จักกับ วิศวกรพัฒนาหุ่นยนต์ อาชีพใหม่มาแรง
Gen Alpha เด็กยุคใหม่ที่ฉลาดที่สุดในเผ่าพันธ์ุมนุษย์

Gen Alpha เด็กยุคใหม่ที่ฉลาดที่สุดในเผ่าพันธ์ุมนุษย์

Starfish Academy
Starfish Academy

พ้น Gen Z ไป อีกเจนใหม่ที่กำลังมาแรงคือ Gen Alphaเด็กในยุค Gen Alpha หรือ Alpha Generation คือเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2553 หรือ ค.ศ. 2010 จนถึงปัจจุบัน (อายุตั้งเเต่ 10 ปีลงไป) เด็กกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมเทคโนโลยีโดยสมบูรณ์แบบ คือ มีเทคโนโล ...

1964 views 23.11.20
Gen Alpha เด็กยุคใหม่ที่ฉลาดที่สุดในเผ่าพันธ์ุมนุษย์
นักบินโดรน อาชีพมาแรง!! ปี 2025 – 2030

นักบินโดรน อาชีพมาแรง!! ปี 2025 – 2030

Starfish Academy
Starfish Academy

“Drone Specialist” หรือ นักถ่ายภาพอากาศยานไร้คนขับ นับเป็นหนึ่งในอาชีพยุคดิจิตอลที่หลายคนใฝ่ฝัน เพราะนอกจากเท่ห์แล้ว ยังรายได้สูงตั้งแต่ 10,000-50,000 บาทต่อวัน แต่อาชีพนี้ก็ไม่ง่ายนัก เพราะนักถ่ายภาพโดรน จะต้องเผชิญกับความกดดันสูงสุด"Drone ...

265 views 01.06.21
นักบินโดรน อาชีพมาแรง!! ปี 2025 – 2030