ห้องเรียนแห่งอนาคต

ห้องเรียนแห่งอนาคต

แนวคิดในการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งสามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

รายละเอียดคอร์ส

ห้องเรียน คือ สังคมแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ห้องเรียนโดยปกติจะมีองค์ประกอบหลัก 3 สิ่งด้วยกัน คือ ผู้สอน ผู้เรียน และสื่อ เนื้อหาในบทเรียนนี้จะช่วยให้ท่านมีแนวคิดและรู้จักกับเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะซึ่งสามารถรองรับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

Learning Outcomes

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาห้องเรียน

รู้จักกับเครื่องมือเพื่อการพัฒนาห้องเรียนยุคดิจิทัล

กลยุทธ์ในการออกแบบห้องเรียนยุคดิจิทัล

4 บทเรียน

ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21

ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เครื่องมือสำหรับห้องเรียนยุคดิจิทัล

เครื่องมือสำหรับห้องเรียนยุคดิจิทัล

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เครื่องมือสำหรับจัดการชั้นเรียน

เครื่องมือสำหรับจัดการชั้นเรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะ

การออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะ

0:30 ชั่วโมง
2 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 5708 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
24.10.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ