ห้องเรียนแห่งอนาคต

แนวคิดในการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งสามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

รายละเอียดคอร์ส

ห้องเรียน คือ สังคมแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ห้องเรียนโดยปกติจะมีองค์ประกอบหลัก 3 สิ่งด้วยกัน คือ ผู้สอน ผู้เรียน และสื่อ เนื้อหาในบทเรียนนี้จะช่วยให้ท่านมีแนวคิดและรู้จักกับเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะซึ่งสามารถรองรับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

ความรู้ที่จะได้รับ

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาห้องเรียน

รู้จักกับเครื่องมือเพื่อการพัฒนาห้องเรียนยุคดิจิทัล

กลยุทธ์ในการออกแบบห้องเรียนยุคดิจิทัล

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ภาพรวมหลักสูตร

Icon book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Icon clock

อัพเดทล่าสุด

08.06.19


Tags


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง