CIPPA Model สอนอย่างไรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

CIPPA Model สอนอย่างไรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลซิปปาเป็นหลักการซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน

รายละเอียดคอร์ส

โมเดลซิปปา ได้ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Learning Outcomes

แนวคิดของ CIPPA Model

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ CIPPA Model

หลักการจัดของ CIPPA Model

แผนการจัดการเรียนรู้ CIPPA Model

4 บทเรียน

แนวคิดของ CIPPA Model

แนวคิดของ CIPPA Model

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ CIPPA Model

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ CIPPA Model

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
หลักการจัดของ CIPPA Model

หลักการจัดของ CIPPA Model

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แผนการจัดการเรียนรู้ CIPPA Model

แผนการจัดการเรียนรู้ CIPPA Model

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง แนวคิดของ CIPPA Model
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 1994 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

283 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
10.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ