ครู SMART ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะ ตามเกณฑ์ วPA

1 result for "ครู SMART ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะ ตามเกณฑ์ วPA"

STARFISH TALK EP11    ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน
01:29:54
Starfish Academy

STARFISH TALK EP11 ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน

Starfish Academy
107 views • 8 เดือนที่แล้ว
STARFISH TALK EP11 ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน

Other video playlists