วิธีการหรือขั้นตอนในการสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ การจัดเตรียมพื้นที่การเรียนรู้ วิธีการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือสมัยใหม่เพื่อประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องมีความแปลกใหม่ สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

ดูเพิ่ม

20 results

04:51
อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

Starfish Academy
03:39
"Veescope Live"

"Veescope Live"

Starfish Academy
05:00
"Keynote"

"Keynote"

Starfish Academy
03:42
"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"

"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"

Starfish Academy
06:22
ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"

ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"

Starfish Academy
06:19
คุณเปิ้ล "วิธีการดูแลให้เหมาะสมกับวัย"

คุณเปิ้ล "วิธีการดูแลให้เหมาะสมกับวัย"

Starfish Academy
05:57
"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"

"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"

Starfish Academy
04:00
Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

Starfish Academy
03:05
TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน

TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน

Starfish Academy
05:01
วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"

วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"

Starfish Academy
05:13
"Book Creator"

"Book Creator"

Starfish Academy
05:00
"GarageBand"

"GarageBand"

Starfish Academy
04:59
"Toontastic 3D"

"Toontastic 3D"

Starfish Academy
04:59
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน

how to คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
03:09
How to ทีม Siri

How to ทีม Siri

Starfish Academy