How-To

วิธีการหรือขั้นตอนในการสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ การจัดเตรียมพื้นที่การเรียนรู้ วิธีการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือสมัยใหม่เพื่อประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องมีความแปลกใหม่ สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

ดูเพิ่ม

22 results for "How-To"

อาหารปลาจากวัตถุดิบใกล้ตัว
03:27

อาหารปลาจากวัตถุดิบใกล้ตัว

Starfish Academy
Starfish Academy
139 views 3 เดือนที่แล้ว
สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี
04:45

สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
205 views 4 เดือนที่แล้ว
อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
04:51

อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

Starfish Academy
Starfish Academy
203 views 1 ปีที่แล้ว
"Veescope Live"
03:39

"Veescope Live"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
111 views 1 ปีที่แล้ว
"Keynote"
05:00

"Keynote"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
306 views 1 ปีที่แล้ว
"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"
03:42

"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
9952 views 1 ปีที่แล้ว
ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"
06:22

ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"

Starfish Academy
Starfish Academy
1073 views 1 ปีที่แล้ว
คุณเปิ้ล "วิธีการดูแลให้เหมาะสมกับวัย"
06:19

คุณเปิ้ล "วิธีการดูแลให้เหมาะสมกับวัย"

Starfish Academy
Starfish Academy
477 views 1 ปีที่แล้ว
"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"
05:57

"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"

Starfish Academy
Starfish Academy
270 views 1 ปีที่แล้ว
Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
191 views 1 ปีที่แล้ว
TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน
03:05

TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
113 views 1 ปีที่แล้ว
วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"
05:01

วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"

Starfish Academy
Starfish Academy
475 views 1 ปีที่แล้ว
"Book Creator"
05:13

"Book Creator"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
83 views 1 ปีที่แล้ว
"GarageBand"
05:00

"GarageBand"

Starfish Academy
Starfish Academy
71 views 1 ปีที่แล้ว
"Toontastic 3D"
04:59

"Toontastic 3D"

Starfish Academy
Starfish Academy
373 views 1 ปีที่แล้ว
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
04:59

how to คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
Starfish Academy
238 views 1 ปีที่แล้ว