How-To

วิธีการหรือขั้นตอนในการสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ การจัดเตรียมพื้นที่การเรียนรู้ วิธีการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือสมัยใหม่เพื่อประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องมีความแปลกใหม่ สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

ดูเพิ่ม

28 results for "How-To"

PADLET
11:19

PADLET

Starfish Academy
Starfish Academy
14 views 3 เดือนที่แล้ว
PADLET
MENTIMETER
10:21

MENTIMETER

Starfish Academy
Starfish Academy
24 views 3 เดือนที่แล้ว
MENTIMETER
KAHOOT
10:06

KAHOOT

Starfish Academy
Starfish Academy
18 views 3 เดือนที่แล้ว
KAHOOT
GOOGLE CLASSROOM
09:53

GOOGLE CLASSROOM

Starfish Academy
Starfish Academy
38 views 3 เดือนที่แล้ว
GOOGLE CLASSROOM
BOOK CREATOR
09:47

BOOK CREATOR

Starfish Academy
Starfish Academy
14 views 3 เดือนที่แล้ว
BOOK CREATOR
ADOBE SPARK VIDEO
10:24

ADOBE SPARK VIDEO

Starfish Academy
Starfish Academy
62 views 3 เดือนที่แล้ว
ADOBE SPARK VIDEO
อาหารปลาจากวัตถุดิบใกล้ตัว
03:27

อาหารปลาจากวัตถุดิบใกล้ตัว

Starfish Academy
Starfish Academy
151 views 7 เดือนที่แล้ว
อาหารปลาจากวัตถุดิบใกล้ตัว
สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี
04:45

สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
218 views 8 เดือนที่แล้ว
สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี
อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
04:51

อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

"Veescope Live"
03:39

"Veescope Live"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
129 views 1 ปีที่แล้ว
"Veescope Live"
"Keynote"
05:00

"Keynote"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
312 views 1 ปีที่แล้ว
"Keynote"
"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"
03:42

"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
12303 views 1 ปีที่แล้ว
"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"
ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"
06:22

ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"

คุณเปิ้ล "วิธีการดูแลให้เหมาะสมกับวัย"
06:19

คุณเปิ้ล "วิธีการดูแลให้เหมาะสมกับวัย"

"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"
05:57

"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"

Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
207 views 1 ปีที่แล้ว
Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์