How-To

วิธีการหรือขั้นตอนในการสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ การจัดเตรียมพื้นที่การเรียนรู้ วิธีการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือสมัยใหม่เพื่อประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องมีความแปลกใหม่ สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

33 results for "How-To"

"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"
03:42
โรงเรียนบ้านปลาดาว

"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
33209 views • 4 ปีที่แล้ว
"ปุ๋ยอินทรีย์กากกาแฟ"
คุณเปิ้ล "วิธีการดูแลให้เหมาะสมกับวัย"
06:19
Starfish Academy

คุณเปิ้ล "วิธีการดูแลให้เหมาะสมกับวัย"

Starfish Academy
564 views • 4 ปีที่แล้ว
คุณเปิ้ล "วิธีการดูแลให้เหมาะสมกับวัย"
ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"
06:22
Starfish Academy

ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"

Starfish Academy
3539 views • 4 ปีที่แล้ว
ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"
"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"
05:57
Starfish Academy

"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"

Starfish Academy
1994 views • 4 ปีที่แล้ว
"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"
Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00
โรงเรียนบ้านปลาดาว

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
409 views • 5 ปีที่แล้ว
Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน
03:05
โรงเรียนบ้านปลาดาว

TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน

โรงเรียนบ้านปลาดาว
395 views • 5 ปีที่แล้ว
TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน
"Book Creator"
05:13
โรงเรียนบ้านปลาดาว

"Book Creator"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1049 views • 5 ปีที่แล้ว
"Book Creator"
"GarageBand"
05:00
Starfish Academy

"GarageBand"

Starfish Academy
151 views • 5 ปีที่แล้ว
"GarageBand"
"Toontastic 3D"
04:58
Starfish Academy

"Toontastic 3D"

Starfish Academy
1330 views • 5 ปีที่แล้ว
"Toontastic 3D"
วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"
05:01
Starfish Academy

วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"

Starfish Academy
19875 views • 5 ปีที่แล้ว
วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
04:59
Starfish Academy

how to คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
304 views • 5 ปีที่แล้ว
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
How to ทีม Siri
03:09
Starfish Academy

How to ทีม Siri

Starfish Academy
117 views • 5 ปีที่แล้ว
How to ทีม Siri
How to ทีม Rookyteam
03:55
Starfish Academy

How to ทีม Rookyteam

Starfish Academy
1148 views • 5 ปีที่แล้ว
How to ทีม Rookyteam
How to ทีม FNF
05:00
Starfish Academy

How to ทีม FNF

Starfish Academy
205 views • 5 ปีที่แล้ว
How to ทีม FNF
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 2
04:42
โรงเรียนบ้านปลาดาว

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2

โรงเรียนบ้านปลาดาว
280 views • 5 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 1
03:36
Starfish Academy

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1

Starfish Academy
240 views • 5 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1

Other video playlists