How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2

ผลงานคลิปวีดีโอจากผู้เข้าประกวดในโครงการ Starfish Labz Clips VDO Contest ในการผลิตวีดีโอเชิงสร้างสรรค์ สำหรับแพลตฟอร์มนวัตกรรมการศึกษาแห่งอนาคต โดยคุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี

www.starfishlabz.com
www.facebook.com/starfishlabz

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

ธรรมชาติรอบตัวสำหรับเด็กคืออะไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งการคำนึ ...

วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย ประถมศึกษา
ธรรมชาติรอบตัวสำหรับเด็กคืออะไร

ธรรมชาติรอบตัวสำหรับเด็กคืออะไร

Starfish Academy
Starfish Academy
701 ผู้เรียน

BBL กับกุญแจ 5 ดอกส่งเสริมการเรียนอย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและการทำงานของสมอง ของคนในทุกช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ตลอดจนถึงวัย ...

BBL การพัฒนาสมอง ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
BBL กับกุญแจ 5 ดอกส่งเสริมการเรียนอย่างไร

BBL กับกุญแจ 5 ดอกส่งเสริมการเรียนอย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2656 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

5 กลยุทธ์การสอนออนไลน์สำหรับคุณครูยุค COVID-19

5 กลยุทธ์การสอนออนไลน์สำหรับคุณครูยุค COVID-19

Starfish Academy
Starfish Academy

วันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคการสอนออนไลน์จากเว็บวารสารวิชาการออนไลน์ Online Learning Journal ที่ได้แบ่งปันเนื้อหาและเรื่องราวจากผู้สอนออนไลน์มากประสบการณ์ จากการที่พวกเขาเข้าใจในการเลือกใช้ หรือหยิบยกสิ่งต่าง ๆ มาใส่ในการสอน การเข้าถึง ...

5075 views 06.05.20
5 กลยุทธ์การสอนออนไลน์สำหรับคุณครูยุค COVID-19
เรียนยังไงให้รอดในยุคโควิด

เรียนยังไงให้รอดในยุคโควิด

Starfish Academy
Starfish Academy

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ หลายโรงเรียนก็เริ่มทะยอยเปิดให้เด็กๆ ได้มีการเรียนแบบออนไลน์กันมากขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงคุณพ่อคุณแม่เองช่วงนี้ที่ได้มีเวลาอยู่กับเด็กๆ มากขึ้น จึงทำให้ต้องมีการควบคุมการเรียนของลูกในรูปแ ...

2647 views 13.01.21
เรียนยังไงให้รอดในยุคโควิด
ข้อดีข้อเสียของโฮมสคูล

ข้อดีข้อเสียของโฮมสคูล

Starfish Academy
Starfish Academy

การศึกษาในปัจจุบันเรียกได้ว่ามีหลากหลายทางเลือกให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกหา ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการศึกษาทางเลือก ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลา สอดคล้องกับธรรมชาิตของผู้เรียน ทั้งการศึกษาแบบอิงระบบโรงเรียน การศึกษาตามสายศาสนา การศึกษานอกระบบ การศึกษาผ่ ...

4629 views 22.01.21
ข้อดีข้อเสียของโฮมสคูล