ยกระดับคุณภาพการอ่านการเขียนด้วยนวัตกรรม 3R จาก Starfish Education โดยโรงเรียนวัดปรังกาสี จังหวัดกาญจนบุรี

Starfish Academy
Starfish Academy 1850 views • 11 เดือนที่แล้ว
ยกระดับคุณภาพการอ่านการเขียนด้วยนวัตกรรม 3R จาก Starfish Education โดยโรงเรียนวัดปรังกาสี จังหวัดกาญจนบุรี

นวัตกรรม 3R เป็นนวัตกรรม ถูกคิดค้นโดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยอย่างเป็นระบบเข้าใจง่าย มีเทคนิคให้ครูผู้สอนนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อปูพื้นฐานทางด้านภาษาได้เป็นอย่างดี คุณครูที่สนใจสามารถเรียนรู้ได้ฟรีที่ www.starfishlabz.com แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ครูจะสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งนวัตกรรม 3R ได้เข้ามาตอบโจทย์และช่วยแก้ไขเรื่องเด็กอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดปรังกาสี

โรงเรียนวัดปรังกาสี เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

ก่อนที่โรงเรียนวัดปรังกาสี จะนำนวัตกรรม 3R จาก Starfish Education มาใช้ โรงเรียนมีประเด็นท้าทายเรื่องเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

“โรงเรียนมีปัญหาเรื่องเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ตั้งแต่ชั้นป.1 ถึงม. 3 เด็กนักเรียนม. 3 บางคนก็ยังอ่านหนังสือไม่ออก บางคนม. 3 อายุเกินเพราะว่าเข้าโรงเรียนช้า เนื่องจากเขาเป็นเด็กที่ยังไม่มีนามสกุล มีอยู่ประมาณ 30% และด้วยบริบทโรงเรียนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาติพันธ์” คุณครูกล่าว.  

แต่จุดแข็งของโรงเรียนวัดปรังกาสีคือ เมื่อโรงเรียนเห็นประเด็นปัญหาของตนเองชัดเจนแล้ว ทั้งผู้อำนวยการและคุณครูก็ไม่ได้นิ่งดูดายต่อปัญหา จึงได้เสาะหานวัตกรรมที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้นี้ จนกระทั่งโรงเรียนได้มารู้จักกับนวัตกรรม 3R ของ Starfish Education 

“เราได้เอาเรื่องของนวัตกรรม 3R จาก Starfish มาใช้ในโรงเรียน เราเอาแนวคิดมาใช้แล้วก็มาปรับให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนของเรา ซึ่งโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่ใกล้ๆชายขอบ ดังนั้นในการปรับใช้นวัตกรรม 3R ก็เป็นอะไรที่ยากเหมือนกัน แต่ก็สามารถทำได้ วิธีการของเราก็คือ เราเอา 3R มาทำเป็นเครื่องมือในการคัดกรองนักเรียนก่อน คนที่มีข้อบกพร่องยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เราก็จัดทำเป็นเครื่องมือ 1 ตัว แล้วไปทำการทดสอบกับนักเรียนทั้งโรงเรียน หลังจากนั้นเราก็จะได้ผลสอบของการคัดกรองของนักเรียนมา เราก็สามารถที่จะจัดลำดับเด็กได้ว่านักเรียนคนใด ชั้นใดบ้างที่อยู่ในระดับใดในเรื่องของการอ่านการเขียน พอเราได้รายชื่อมาเราก็เอาเข้าระบบของการประเมินว่าเด็กนักเรียนอยู่ในระดับ ดี มีมาก หรือพอใช้ และเราก็นำเด็กที่มีปัญหาเข้าสู่การพัฒนาของนวัตกรรม 3R ที่เราต่อยอดมา ซึ่วเราใช้ชื่อกิจกรรมของโรงเรียนว่า ยกระดับคุณภาพการอ่านการเขียน และได้จัดครู 1 ท่าน ให้ดูแลเด็ก 3 คน วิธีการก็คือนักเรียนจะมีคู่มือ 1 เล่ม คู่มือการอ่านการเขียนที่เราพัฒนามาจาก 3R ของ Starfish พกติดตัวไปอ่านกับคุณครู คุณครูก็จะทำหน้าที่เป็นโค้ชให้ด้วย เด็กนักเรียนทำอย่างนี้ติดต่อกันอยู่ 1 เดือน หลังจากนั้นได้มีการสอบคัดกรองอีกครั้งเพื่อวัดผล ปรากฏว่านักเรียนมีการพัฒนาการที่ดีขึ้น นอกจากเด็กอ่านออกและเขียนได้ บางคนก็สามารถพัฒนาการได้อย่างก้าวกระโดด แต่บางคนก็พัฒนาขึ้นมานิดนึง แต่ก็ถือว่าดี เราก็จะได้นำข้อมูลจากการทดลองครั้งแรกเก็บไว้ ส่วนที่เด็กพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดก็ถือว่าผ่านแล้ว แต่ก็ยังมีเด็กบางกลุ่มที่ยังจะต้องพัฒนาอีก ก็จะใช้ทดลองแบบนี้ไปเรื่อยๆ” 

จะเห็นได้ว่าโรงเรียนวัดปรังกาสีได้สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่งอกงามจากการนำนวัตกรรม 3R ไปใช้ ถึงแม้ว่าในช่วงแรกของการเริ่มต้นใช้นวัตกรรม จะมีความท้าทายเกิดขึ้นอีกเช่นกัน “ความยากอย่างแรกเลย คือต้องให้คุณครูเปิดใจก่อน พอครูได้เริ่มเปิดใจ ต่อมาต้องรู้จักวิธีการนำเครื่องมือตัวนี้ไปใช้ให้กับนักเรียนว่าต้องใช้อย่างไร แล้วก็ต้องเพิ่มความมั่นใจให้กับครูบางคน เพราะคุณครูไม่รู้ว่าเด็กมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน พลังของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เด็ก 100 คน ก็ 100 แบบ ดังนั้น นวัตกรรมตัวนี้จะเอาไปใช้กับเด็กทุกคนในแบบเดียวกันไม่ได้ เราต้องเอานวัตกรรมมาเป็นตัวตั้ง แต่ต้องนำมาปรับให้เข้ากับเด็ก 100 คน ซึ่งก็ต้อง 100 แบบ และความท้าทายอีกประการคือ โรงเรียนวัดปรังกาสีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงเทคโนโลยีค่อนข้างยากโรงเรียนยังไม่มีความพร้อมเรื่องการใช้เทคโนโลยี เพราะว่าสถานะทางเศรษฐกิจของนักเรียนส่วนใหญ่ คือปานกลางลงมาจนถึงยากจน ถ้าจะให้นักเรียนไปศึกษาด้านนวัตกรรมเองจึงเป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย” 

จากสองประเด็นปัญหานี้ บุคลากรโรงเรียนวัดปรังกาสีก็ไม่ได้ย่อท้อ และยอมจำนนต่อปัญหาดังกล่าว และได้หาวิธีการแก้ไข ก็คือ 1. เริ่มจากนโยบายของผู้บริหารที่ได้ให้คุณครูเข้าไปศึกษาเรียนรู้ใน Starfish Labz เพื่อให้คุณครูพัฒนาตัวเอง และแนบเกียรติบัตรที่ได้ลงใน ID Plan ของตัวเอง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและให้คุณครูได้เทคนิคการสอนใหม่ๆ 2. สร้างครูโค้ชที่ขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารลงมาสู่ภาคปฏิบัติ ผ่านการเชิญชวนให้คุณครูมาเข้าเรียนใน Starfish Labz 3. ด้วยความนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ครูจึงต้องเป็นคนขับเคลื่อนนวัตกรรมนี้ โดยครูเป็นโค้ชให้กับนักเรียน 4. สำหรับนักเรียนที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ คุณครูก็ได้ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาใน Starfish Labz ในคอร์สของ 3R แล้วเอาเกียรติบัตรมาส่งครูเพื่อให้ได้คะแนน เป็นการสร้างแรงกระตุ้นสำหรับเด็กที่ชอบเล่นคอมหรือเล่นโทรศัพท์ ซึ่งเป็นการใช้ช่วงเวลาให้เกิดประโยชน์ 

ซึ่งการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากขาดผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำวิชาการ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองของคุณครู

“ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการสูงมาก เขาพยายามที่จะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามา ผู้บริหารจะพูดเสมอว่าอยากให้คุณครูปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน เราจะสอนแบบวิธีการเดิมๆ ไม่ได้ เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไป นักเรียนเปลี่ยนไป ตัวครูเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ส่วนคุณครูต้องเปิดใจก่อน เข้าไปศึกษาเรียนรู้ในนวัตกรรมของ Starfish Labz หลังจากศึกษาเสร็จแล้วก็กลับมาทบทวนกับตัวเองก่อนว่านวัตกรรม 3R หรือข้อมูลจากการศึกษาต่างๆใน Starfish Labz สามารถนำเอามาปรับใช้ ประยุกต์ใช้กับเราได้อย่างไรบ้าง เป็นประโยชน์กับเราได้อย่างไรบ้าง เพราะผมมีความเชื่อส่วนตัวว่า นวัตกรรมสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยครู ดังนั้นเราต้องหาให้เจอว่านวัตกรรมจะช่วยครูได้อย่างไร ทำอย่างไรให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อนักเรียนได้มากที่สุด อันนี้คือเป็นโจทย์ที่ท้าทายของครู” ครูกล่าว.

รายชื่อผู้ให้การสัมภาษณ์ 

1.นางพัชรา ดีหล้า ผอ.รร.วัดปรังกาสี  สพป.กาญจนบุรี เขต 3

2.นายนจรส ศิริขรรแสง ครูรร.วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5768 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2260 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5962 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
8675 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
4968 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”