โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP

65 results for "โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP"

โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
07:02

โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

Starfish Academy
Starfish Academy
345 views 1 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
โรงเรียนวัดบางปิ้ง
06:18

โรงเรียนวัดบางปิ้ง

Starfish Academy
Starfish Academy
121 views 1 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนวัดบางปิ้ง
โรงเรียนบ้านกองแขก
07:20

โรงเรียนบ้านกองแขก

Starfish Academy
Starfish Academy
162 views 1 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนบ้านกองแขก
สู่แนวทางปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ ด้วย 5 องค์ประกอบ
06:45

สู่แนวทางปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ ด้วย 5 องค์ประกอบ

School Transformation Celebration
03:01

School Transformation Celebration

Starfish Academy
Starfish Academy
43 views 5 เดือนที่แล้ว
School Transformation Celebration
สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน
12:55

สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
320 views 8 เดือนที่แล้ว
สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)
04:18

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
11:35

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

สพป เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดร้องอ้อ
04:01

สพป เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดร้องอ้อ

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนแม่คือวิทยา
04:49

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนแม่คือวิทยา

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
03:20

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
03:54

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าแดด
04:00

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าแดด

Starfish Academy
Starfish Academy
152 views 11 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าแดด
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าตัน
03:35

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าตัน

Starfish Academy
Starfish Academy
121 views 11 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าตัน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
03:41

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนศรีเนห์รู
04:02

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนศรีเนห์รู

Starfish Academy
Starfish Academy
127 views 11 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนศรีเนห์รู