โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP

68 results for "โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP"

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านสามหลัง
03:51

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านสามหลัง

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านโคก
06:16

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านโคก

Starfish Academy
Starfish Academy
701 views 1 ปีที่แล้ว
สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
07:00

โรงเรียนบ้านบางปิ้ง

Starfish Academy
Starfish Academy
556 views 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านหนองยาว
02:23

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านหนองยาว