โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP

69 results for "โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP"

โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
08:39

โรงเรียนบ้านแม่ตะละ

Starfish Academy
Starfish Academy
72 views 8 วันที่แล้ว
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
โรงเรียนบ้านหนองยาว
07:22

โรงเรียนบ้านหนองยาว

Starfish Academy
Starfish Academy
271 views 1 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนบ้านหนองยาว
Learning Box สมุทรสาคร
09:44

Learning Box สมุทรสาคร

Starfish Academy
Starfish Academy
189 views 1 เดือนที่แล้ว
Learning Box สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
06:58

โรงเรียนบ้านเวียงแหง

Starfish Academy
Starfish Academy
289 views 1 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
07:02

โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

Starfish Academy
Starfish Academy
431 views 3 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
โรงเรียนวัดบางปิ้ง
06:18

โรงเรียนวัดบางปิ้ง

Starfish Academy
Starfish Academy
204 views 3 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนวัดบางปิ้ง
โรงเรียนบ้านกองแขก
07:20

โรงเรียนบ้านกองแขก

Starfish Academy
Starfish Academy
256 views 3 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนบ้านกองแขก
สู่แนวทางปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ ด้วย 5 องค์ประกอบ
06:46

สู่แนวทางปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ ด้วย 5 องค์ประกอบ

School Transformation Celebration
03:01

School Transformation Celebration

Starfish Academy
Starfish Academy
55 views 7 เดือนที่แล้ว
School Transformation Celebration
สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน
12:55

สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
332 views 10 เดือนที่แล้ว
สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)
04:18

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
11:35

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

สพป เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดร้องอ้อ
04:01

สพป เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดร้องอ้อ

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนแม่คือวิทยา
04:49

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนแม่คือวิทยา

โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
07:00

โรงเรียนบ้านบางปิ้ง

Starfish Academy
Starfish Academy
570 views 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านโคก
06:16

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านโคก

Starfish Academy
Starfish Academy
710 views 1 ปีที่แล้ว
สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านโคก