โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP

68 results for "โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP"

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ
04:57

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดกองทราย
10:10

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดกองทราย

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ
03:19

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้านซิแบร
04:05

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้านซิแบร

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม
03:46

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้านยางเปา
03:03

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้านยางเปา

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
04:26

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
04:57

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านแม่คะ
04:45

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านแม่คะ

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
06:19

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านเวียงแหง
02:47

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านเวียงแหง

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์
04:20

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
05:19

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม

สพป.เชียงใหม่ เขต5 โรงเรียนบ้านมูเซอ
02:46

สพป.เชียงใหม่ เขต5 โรงเรียนบ้านมูเซอ

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
03:26

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนบ้านกองแขก
04:37

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนบ้านกองแขก