สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนพร้าวบูรพา

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
177 views • 1 ปีที่แล้ว

การสร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและขั้นตอน เน้นการคิดสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ครู และสามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองกระทำได้อย่างมีองค์ความรู้ จัดกิจกรรมในชั่วโมงเรียนวิชาจักสาน และโครงการคุณธรรมของโรงเรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีความรู้ และมีคุณธรรม โดยใช้กระบวนการ Steam Design Process

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

นวัตกรรม บูรณาการ เทคนิคการสอน
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Academy
Starfish Academy
158 ผู้เรียน

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญห ...

บูรณาการ STEAM Design Process Active learning
บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
336 ผู้เรียน

Sensory Integration (SI) ช่วยอะไรกับเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

SI เป็นกระบวนการทำงานของสมองเพื่อจัดการกับข้อมูลที่ได้รับจากการรับความรู้สึกจากร่างกาย การใช้ชีวิตประจำวันต้องอาศัยการปร ...

บูรณาการ ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้พัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล
Sensory Integration (SI) ช่วยอะไรกับเด็ก

Sensory Integration (SI) ช่วยอะไรกับเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
971 ผู้เรียน

คำไทยใกล้ตัว ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
การรู้จักสังคม

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างคนไทยด้วยกัน เราจึงต้องเรียนภาษาไทย เพื่อเป็นการถ่ายท ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ เทคนิคการสอน
คำไทยใกล้ตัว ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
นางสาวสิริญา ชุ่มเย็น
นางสาวสิริญา  ชุ่มเย็น

คำไทยใกล้ตัว ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

Starfish Academy
Starfish Academy
862 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

EDU Talk : Creative Classroom

EDU Talk : Creative Classroom

Starfish Academy
Starfish Academy

ช่วงปิดเทอมแบบนี้ เด็กๆ ต้องอยู่ที่บ้านเป็นเวลานาน ผู้ปกครองหลายๆท่าน คงอยากรู้ว่า เราจะหากิจกรรมอะไรให้ลูกทำได้บ้าง เพื่อให้ลูกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยStarfish Education จึงมาแบ่งปันไอเดียการทำกิจกรรม “พื้นที่นั ...

372 views 11.06.21
EDU Talk : Creative Classroom
บูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

บูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy

คุณครูเคยเจอปัญหาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วเด็ก ๆ ไม่มีส่วนร่วมในห้องเรียนไหม ? หรือกิจกรรมอย่างอื่นเยอะจนสอนตามแผนไม่ทันอยู่หรือเปล่า.....?การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ คือ กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ ...

2257 views 22.01.21
บูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Starfish Talk : จะ On อะไรก็ไม่สำคัญเพราะครูเราเอาอยู่

Starfish Talk : จะ On อะไรก็ไม่สำคัญเพราะครูเราเอาอยู่

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา Starfish Talk Live ได้มีโอกาสพูดคุยกับครูพิม วรรณพิศา พฤกษมาศ (ครูมีไฟหัวใจฮีโร่ ในโครงการ Starfish Teacher Hero) ซึ่งประเด็นในการพูดคุยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด-19 ...

700 views 22.07.21
Starfish Talk : จะ On อะไรก็ไม่สำคัญเพราะครูเราเอาอยู่