โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP

68 results for "โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP"

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนบ้านแม่ซา
05:57

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนบ้านแม่ซา

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
05:16

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ

สพป.ลำพูน เขต 1 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
05:06

สพป.ลำพูน เขต 1 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก

สพป.ลำพูน เขต 1 โรงเรียนวัดเหมืองง่า
03:04

สพป.ลำพูน เขต 1 โรงเรียนวัดเหมืองง่า

สพป.ลำพูน เขต 2 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
03:44

สพป.ลำพูน เขต 2 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

สพป.ลำพูน เขต 2 โรงเรียนบ้านดง
04:25

สพป.ลำพูน เขต 2 โรงเรียนบ้านดง

Starfish Academy
Starfish Academy
131 views 1 ปีที่แล้ว
สพป.ลำพูน เขต 2 โรงเรียนบ้านดง
สพป.ลำพูน เขต 2 โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง
04:45

สพป.ลำพูน เขต 2 โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง

สพป.ลำพูน เขต 2 โรงเรียนอนุบาลวังดิน
03:04

สพป.ลำพูน เขต 2 โรงเรียนอนุบาลวังดิน

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
06:16

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านยกกระบัตร

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดบางปิ้ง
06:43

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดบางปิ้ง

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
06:59

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
04:59

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดปัจจันตาราม

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
03:44

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
07:07

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
03:40

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
03:34

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง