โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP

68 results for "โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP"

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าตัน
03:35

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าตัน

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
03:41

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนศรีเนห์รู
04:02

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนศรีเนห์รู

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
03:26

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน
03:17

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง
03:40

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
04:53

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนพร้าวบูรพา
36:48

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนพร้าวบูรพา

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม)
05:00

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม)

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
05:31

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านนามน
05:04

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านนามน

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านปางปอย
06:26

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านปางปอย

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านป่าแดง
05:13

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านป่าแดง

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ
03:25

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านแม่ข่า
04:35

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านแม่ข่า

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านตองกาย
06:41

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านตองกาย