ดญ.พิชญากร ทิศหล้า นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านปลาดาว มาสอนวิธีการใช้ Application "Keynote" ในการนำเสนอผลงาน ในรูปแบบที่ใครๆก็ทำได้

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน