Teacher’s Story ทีม B2J prodution

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
100 views • 1 ปีที่แล้ว

ผลงานคลิปวีดีโอจากผู้เข้าประกวดในโครงการ Starfish Labz Clips VDO Contest ในการผลิตวีดีโอเชิงสร้างสรรค์ สำหรับแพลตฟอร์มนวัตกรรมการศึกษาแห่งอนาคต โดยทีม B2J prodution

www.starfishlabz.com
www.facebook.com/starfishlabz

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
การรู้จักตนเอง

ในแต่ละวันของเรามีบางวันที่สัมผัสได้ว่าเรามีความสุขมาก และบางวันก็สัมผัสได้ว่าเป็นวันธรรมดาทั่วไปที่ไม่ทุกข์และไม่สุข และบางวั ...

ความสุข การดำรงชีวิต
ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?
นางสาวซอลีฮ๊ะ กอฮิง
นางสาวซอลีฮ๊ะ กอฮิง

ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?

Starfish Academy
Starfish Academy
518 ผู้เรียน

สุขได้เมื่อรู้จักให้อภัย

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านความสัมพันธ์
การรู้จักตนเอง

การให้อภัยเป็นการฝึกจิต อบรมจิต ยุติความเศร้าหมอง ขุ่นมัว ชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจ ดังนั้นการให้อภัย จึงเป็นสิ่งที่ส่งผลดีให้กั ...

ความสุข คุณธรรมจริยธรรม
สุขได้เมื่อรู้จักให้อภัย

สุขได้เมื่อรู้จักให้อภัย

Starfish Academy
Starfish Academy
1083 ผู้เรียน

เสริมสร้างครอบครัวอย่างไรให้มีความสุข

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านความสัมพันธ์

ครอบครัวแต่ละครอบครัวจะมีพื้นฐานของความรัก ซึ่งบุคคลภายในครอบครัวทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างเสริมความสุขให้เกิดขึ้นภ ...

บทบาท ความสุข ผู้ปกครอง
เสริมสร้างครอบครัวอย่างไรให้มีความสุข

เสริมสร้างครอบครัวอย่างไรให้มีความสุข

Starfish Academy
Starfish Academy
313 ผู้เรียน

สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

เรียนรู้การรักษาสมดุลชีวิตโดยการตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goals เชื่อมโยงกับสมดุลชีวิต 7 ด้าน และการเข้าใจธรรมชาติของนัก ...

ความสุข ทักษะการเรียนรู้ จิตวิทยา
สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู
นางสาวจริญญ์วรธ กตัญญู
นางสาวจริญญ์วรธ  กตัญญู

สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู

Starfish Academy
Starfish Academy
447 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

เราจะหา Passion กันเจอได้อย่างไร?

เราจะหา Passion กันเจอได้อย่างไร?

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Passion เป็นเหมือนแรงขับ และแรงผลักให้เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้ เป็น ‘Why’ เป็นเหตุผลที่ทำให้เราทำในสิ่งที่เราทำอยู่ และทำให้เรามีแรงก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตาม งานที่มาพร้อม Passion จะทำให้เรามีความสุขไม่ว่างานจะหนักห ...

237 views 21.08.20
ชวนครูมาออกแบบ “ห้องเรียนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ชวนครูมาออกแบบ “ห้องเรียนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy

“ห้องเรียนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” หรือ “Collaborative Classroom” คือ ห้องเรียนแห่งการแลกเปลี่ยน และสร้างสรรค์ไอเดียต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นไปพร้อมกับแบ่งปันไอเดียของตัวเอง เพื่อนำมาต่อยอด สร้างสรรค์ หรือแก้ปัญหา เรียก ...

470 views 25.08.20
ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษในวัยเรียน

ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษในวัยเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อบุตรหลานขึ้นชั้นเรียนระดับประถมไปแล้ว เราจะพบว่ามีรายงานจากครูประจำชั้นถึงพฤติกรรมของบุตรหลาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเรียน ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การคำนวณ หรือแม้แต่พฤติกรรมในชั้นเรียนก็ตาม ปัญหาที่พบ เช่น เด็กไม่สามารถเรียนได้ทั ...

305 views 14.08.20