สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู

เรียนรู้การรักษาสมดุลชีวิตโดยการตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goals เชื่อมโยงกับสมดุลชีวิต 7 ด้าน และการเข้าใจธรรมชาติของนักเรียนผ่าน 3 ฐานจากศาสตร์นพลักษณ์

เรียนรู้เรื่อง ทำไมถึงต้อง Balance ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การรักษาสมดุลชีวิตเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับสุขภาพจิตของครู และนำไปสู่การจัดการห้องเรียน การเรียนการสอน และส่งต่อพลังงานดีๆ ไปสู่นักเรียน ซึ่งในคอรส์นี้จะแนะนำให้ครูได้ย้อนมองสมดุลชีวิต ทำให้เห็นความสำคัญของการจัดการชีวิตตนเองให้ดี เรียนรู้การตั้งเป้าหมายอย่างง่ายผ่าน SMART Goals ที่จะเชื่อมโยงไปสู่สมดุลชีวิตทั้ง 7 ด้านและการทำ Year Goals หรือเป้าหมาย 1 ปีของคุณครู และการรักษาสมดุลห้องเรียนผ่านความเข้าใจธรรมชาติของนักเรียน 3 ฐานจากหลักนพลักษณ์อย่างง่าย

Learning Outcomes

สะท้อนตนเองถึงความต้องการความสมดุลชีวิตและห้องเรียน

การตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goals

สมดุลชีวิต 8 ด้าน

3 ฐานของมนุษย์จากหลักนพลักษณ์สู่การหาสมดุลห้องเรียน

Tags

ผู้เขียน

นางสาวจริญญ์วรธ  กตัญญู
นางสาวจริญญ์วรธ กตัญญู

นางสาวจริญญ์วรธ กตัญญู ครูใบเฟิร์น ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1, วิชาเอก สังคมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

26.10.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ทำไมถึงต้อง Balance

ทำไมถึงต้อง Balance

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ทำไมถึงต้อง Balance
ตั้งเป้าหมายแบบฉลาดด้วย SMART Goals

ตั้งเป้าหมายแบบฉลาดด้วย SMART Goals

รักษาสมดุลชีวิตทั้ง 8 ด้าน

รักษาสมดุลชีวิตทั้ง 8 ด้าน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รักษาสมดุลชีวิตทั้ง 8 ด้าน
สมดุลห้องเรียนกับ Enneagram Centers

สมดุลห้องเรียนกับ Enneagram Centers

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สมดุลห้องเรียนกับ Enneagram Centers