วัยรุ่นยุคใหม่ ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ (Emotional Intelligence)

วัยรุ่นยุคใหม่ ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ (Emotional Intelligence)

การควบคุมอารมณ์เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น เป็นทักษะความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรได้รับการส่งเสริม เพื่อสามารถใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้อย่างมีความสุข

รายละเอียดคอร์ส

ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ได้ง่าย ยังควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างน้อยต้องปรับตัวกับหลายสิ่งทั้งสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไป การเรียนที่หนักขึ้น รวมถึงการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมอารมณ์ให้ดี ต้องมีความฉลาดทางอารมณ์จึงจะสามารถกำหนดอารมณ์ และความรู้สึกของเราไม่ให้ส่งผลไปถึงการแสดงออกในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร

Learning Outcomes

การควบคุมอารมณ์คืออะไร (WHAT)

ทำไมวัยรุ่นต้องรู้จักควบคุมตัวเอง (WHY)

เทคนิควิธีเสริมความฉลาดทางอารมณ์

ตัวอย่างกิจกรรมที่นำไปฝึกใช้ในชีวิตได้ (Apply)

4 บทเรียน

การควบคุมอารมณ์คืออะไร (WHAT)

การควบคุมอารมณ์คืออะไร (WHAT)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทำไมวัยรุ่นต้องรู้จักควบคุมตัวเอง (WHY)

ทำไมวัยรุ่นต้องรู้จักควบคุมตัวเอง (WHY)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เทคนิควิธีเสริมความฉลาดทางอารมณ์

เทคนิควิธีเสริมความฉลาดทางอารมณ์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ตัวอย่างกิจกรรมที่นำไปฝึกใช้ในชีวิตได้ (Apply)

ตัวอย่างกิจกรรมที่นำไปฝึกใช้ในชีวิตได้ (Apply)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง การควบคุมอารมณ์คืออะไร (WHAT)
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 384 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ