อัจฉริยะ 8 ด้าน

อัจฉริยะ 8 ด้าน

พหุปัญญา (Multiple Intelligences) หรือ ปัญญาหลากหลายด้านของมนุษย์ ซึ่งเป็นการอธิบายความสามารถทางสมองของมนุษย์แต่ละคนว่า มีความถนัด หรือสามารถแสดงศักยภาพด้านใดออกมาบ้าง

รายละเอียดคอร์ส

พหุปัญญา (Multiple Intelligences) หรือ ปัญญาหลากหลายด้านของมนุษย์ ซึ่งเป็นการอธิบายความสามารถทางสมองของมนุษย์แต่ละคนว่า มีความถนัด หรือสามารถแสดงศักยภาพด้านใดออกมาบ้าง เงื่อนไขสำคัญของการสร้างความฉลาดให้เด็กในแต่ละด้านคือ สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ จดจำ และเข้าใจ ผ่านประสาทสัมผัสที่ครบถ้วนในทุกด้านครูจึงมีหน้าที่สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

Learning Outcomes

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญา

ลักษณะพฤติกรรมตามแบบพหุปัญญา

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพหุปัญญา

บทบาทของครูสู่แนวคิดพหุปัญญา

4 บทเรียน

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญา

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญา

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ลักษณะพฤติกรรมตามแบบ พหุปัญญา

ลักษณะพฤติกรรมตามแบบ พหุปัญญา

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม พหุปัญญา

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม พหุปัญญา

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
บทบาทของครูสู่แนวคิดพหุปัญญา

บทบาทของครูสู่แนวคิดพหุปัญญา

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญา
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 1248 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.09.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ