บทบาทสมมติกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไร

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นการสอนที่สร้างสถานการณ์ให้คล้ายกับความเป็นจริง โดยให้ผู้เรียนแสดงตามความรู้สึกนึกคิดของตนตามที่ได้รับมอบหมายทำให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน

เรียนรู้เรื่อง อะไรคือกิจกรรมบทบาทสมมติ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นเทคนิคการสอนที่สร้างสถานการณ์และบทบาทสมมติขึ้น ผู้เรียนสวมบทบาทของคนอื่นและแสดงบทบาทที่ยังคงรักษาตามแบบพฤติกรรมของตนเอง กิจกรรมบทบาทสมมติผู้เรียนได้แสดงออกทั้งด้านความคิดและท่าทางทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน

Learning Outcomes

ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ

ประเภทของกิจกรรมบทบาทสมมติ

ประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมติ

การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

21.06.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

อะไรคือกิจกรรมบทบาทสมมติ

อะไรคือกิจกรรมบทบาทสมมติ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
อะไรคือกิจกรรมบทบาทสมมติ
ประเภทของกิจกรรมบทบาทสมมติ

ประเภทของกิจกรรมบทบาทสมมติ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ประเภทของกิจกรรมบทบาทสมมติ
ประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมติ

ประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมติ

การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ

การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ