บทบาทสมมติกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไร

บทบาทสมมติกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไร

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นการสอนที่สร้างสถานการณ์ให้คล้ายกับความเป็นจริง โดยให้ผู้เรียนแสดงตามความรู้สึกนึกคิดของตนตามที่ได้รับมอบหมายทำให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นเทคนิคการสอนที่สร้างสถานการณ์และบทบาทสมมติขึ้น ผู้เรียนสวมบทบาทของคนอื่นและแสดงบทบาทที่ยังคงรักษาตามแบบพฤติกรรมของตนเอง กิจกรรมบทบาทสมมติผู้เรียนได้แสดงออกทั้งด้านความคิดและท่าทางทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน

Learning Outcomes

ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ

ประเภทของกิจกรรมบทบาทสมมติ

ประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมติ

การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ

4 บทเรียน

อะไรคือกิจกรรมบทบาทสมมติ

อะไรคือกิจกรรมบทบาทสมมติ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ประเภทของกิจกรรมบทบาทสมมติ

ประเภทของกิจกรรมบทบาทสมมติ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมติ

ประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมติ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ

การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง อะไรคือกิจกรรมบทบาทสมมติ
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 1786 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
06.02.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ